Dogodki ASI / 28 Apr 2022

19. in 20. maj 2022 - Konferenca sklada o razvoju kadrov

(V ŽIVO): "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost."

Družili se bomo v četrtek in petek, 19. in 20. maja 2022, v Kongresnem centru Thermane Laško. Kotizacije ne bo, bodo pa dobre vsebine. Konferenca bo v prvi vrsti namenjena predstavitvi rezultatov programov, predstavitvi primerov dobrih praks in viziji za prihodnost. Drugi dan pa bodo potekale praktične delavnice za krepitev kompetenc zaposlenih. Prijave so že odprte - vabljeni!

Ob zaključevanju evropske finančne perspektive 2014–2020 bomo predstavili dosežke evropskih programov s področja razvoja kadrov ter druge dejavnosti sklada. Skupaj z vami se bomo ozrli v prihodnost ter si na podlagi dosedanjih izkušenj zastavili nadaljnje korake, s katerimi bomo prispevali k nadaljnjemu uspešnemu razvoju za gospodarski in družbeni uspeh.

Konferenca je namenjena vodilnim in kadrovskim delavcem podjetij ter predstavnikom strokovne javnosti s področja gospodarstva, trga dela in izobraževanja.

Četrtek, 19. maj 2022: DAN IZKUŠENJ: "Naj dobre prakse postanejo zgled."

8:30–10.00

Otvoritev konference

Okrogla miza »Za vsakim uspešnim razvojem stojita dobra vizija in udejanjanje idej.«

 • predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Gorazd Jenko, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Alenka Planinc Rozman, Planinca d.o.o.
 • Aleksandra Peharda, MIKRO+POLO d.o.o.
 • Dean Besednjak, KRONOTERM, d.o.o.

Kakšne rezultate so prinesli programi, izvedeni v obdobju 2014–2020? Kakšni izzivi in priložnosti nas čakajo na področju razvoja kadrov v prihodnje?

10.00–10.30 Dosežki skladovih programov za razvoj kadrov skozi dobre zgodbe

Dobri zgodbi programa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela (PUD)

 • Podjetje Unior d.d., mag. Renata Stupan, vodja kadrovske službe
 • Podjetje Polycom, Andrej Kos, vodja orodjarsko razvojnega centra

Dobra zgodba programa Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)

 • Podjetje Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Mitja Tašler, direktor
10.30–11.00 ODMOR
11.00–12.00 Dobra zgodba programa Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN)
 • Osebna zgodba nekdanje zaposlene pri Adria Airways, Sonja Galjot
Dobri zgodbi programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)
 • Podjetje ECOTIP d.o.o., Irena Dobnik, vodja projektne pisarne

Dobri zgodbi programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC)

 • Partnerstvo KOC HRANA 2, Matej Kirn
 • Podjetje Yaskawa, Blaž Beg, vodja kadrovske službe

Dobra zgodba programa Kompetenčni center za design management (KCDM)

 • Podjetje Gigodesign d.o.o., Miha Klinar
12.00–12.30 Druge priložnosti sklada
 • Predstavitev štipendij, Maja Gašparovič

 • Predstavitev vzpodbud za zaposlovanje invalidov, Aleksandra Kuhar
Zaključek dopoldanskega dela
12.30–13.30 KOSILO
13.30–15.30 Popoldanski del: trije vzporedni dogodki

V sklopu programov KOC – Kompetenčni centri za razvoj kadrov in ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile pripravljamo okroglo mizo s predstavniki gospodarstva, ministrstva ter HR strokovnjakov. Gostje bodo odstirali različne poglede na to, kaj prinaša prihodnost na področju razvoja kadrov, s poudarkom na temah vseživljenjskega učenja in razvoju potrebnih kompetenc za uspešno vpeljavo modela krožnega gospodarstva in digitalizacije.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • Gorazd Jenko, Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Tomaž Kordiš, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 
 • Darija Premk, Andragoški center Slovenije
 • dr. Simona Šarotar Žižek, Ekonomska fakulteta Univerze v Mariboru

Program SPIN spodbuja vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma je njihova zaposlitev ogrožena, v ukrepe na trgu dela. Z novim znanjem, pridobljenim skozi usmerjena usposabljanja dveh partnerstev v projektu SPIN, so mnogi zaposleni obdržali zaposlitev ali pa pridobili novo. Na zaključni konferenci bodo predstavljeni rezultati štiriletnega programa, primeri dobrih praks, vsebine usposabljanj in pridobljenega znanja, mnenja udeležencev in delodajalcev ter priložnosti za prihodnost. 

Sodelovali bodo:

 • Maja Grašič, MDDSZ
 • dr. Selma Filipančič Jenko, Invel d.o.o.
 • Diana Tašler, Invel d.o.o.
 • Neli Pavlin Borič, Invel d.o.o.
 • mag. Franci Kotnik, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
 • Mitja Tašler, Termoelektrarna Šoštanj
 • Damjan Volf, Obalna sindikalna organizacija – KS 90 
 • Mitja Vuković, Obalna sindikalna organizacija – KS 90
 • Sonja Galjot,  Competo, d.o.o., izkušnja SPIN
 • Samo Oblak, Adria Airways, izkušnja SPIN
 • Anita Hribar, OC IMP Klima d.o.o. (Lindab), izkušnja SPIN 

Program PUD povezuje teorijo in prakso. Izvajanje praktičnega usposabljanja z delom omogoča vajencem, dijakom srednjega poklicnega izobraževanja in študentom višjih strokovnih šol lažji in hitrejši prehod v zaposlitev. Na zaključni konferenci bomo govorili o tem, zakaj je povezovanje teorije in prakse tako pomembno, kakšni so rezultati takšnega povezovanja in kako se zrcalijo v uspešnih zgodbah ter kakšni izzivi nas čakajo v prihodnosti.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 • Ervin Kostelec, vodja programa PUD, sklad
 • mag. Renata Stupan, vodja kadrovske službe Unior d.d.
 • Andrej Kos, vodja orodjarsko razvojnega centra Polycom d.o.o.
 • Mitja Korunovski, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

18.00 - 21.00 Opcijsko - Popoldansko/večerni program: mreženje in izmenjava mnenj


Petek, 20. maj 2022: Dan novih znanj ali vseživljenjsko učenje v praksi

Drugi dan konference bo namenjen pridobivanju izkušenj v aktualnih delavnicah priznanih izvajalcev. Udeleženci bodo imeli priložnost v praksi osvojiti znanja in veščine aktualnih vsebin na štirih, praktično naravnanih delavnicah. Vsebine delavnice so namenjene vsem, ki želijo, da so njihovi zaposleni motivirani in uspešni pri doseganju ciljev organizacije v sodobnem poslovnem okolju. Vse delavnice bodo potekale med 9. in 14.45 uro z vmesnima odmoroma.

Na voljo so sledeče delavnice (več informacij o posamezni delavnice dobite s klikom na delavnico):

VSEBINA DELAVNICE:

Kašne morajo biti kompetence za učinkovito vodenje zaposlenih, še posebej starejših zaposlenih, ki delajo hibridno na različnih lokacijah? Kako motivirati zaposlene, ki delajo od doma oziroma hibridno? Katera so osnovna načela hibridnega dela in kakšni so trendi? Skozi odgovore na ta vprašanja boste na delavnici pridobili konkretne kompetence, s katerimi boste v svojih podjetjih in organizacijah lahko gradili vključujočo, zavzeto in pozitivno kulturo pri vseh zaposlenih, ne glede na njihovo fizično lokacijo. Izvedeli boste, kako motivirati zaposlene, da bo hibridno delo produktivno ter vključujoče, in kakšne so prednosti in pomanjkljivosti različnih okolji, v katerih lahko poteka hibridno delo: »The office«, »The home«, »Third space – working frome anywhere«.

IZVAJALEC:

 CorpoHub d.o.o. 

Matej Golob (Corpohub) je partner v podjetju CorpoHub, ki vodjem in ekipam v organizacijah z modernimi metodami pomaga postati še učinkovitejši, agilnejši in inovativnejši. V zadnjih dveh letih je za številna podjetja izvajal interaktivne delavnice na področju hibridnega dela in učinkovitega vodenja.


Voranc Kutnik (Corpohub) je certificiran ScrumMaster in Scrum Product Owner, edini Management 3.0 trener v Sloveniji in organizator konference o agilnih metodologijah Agile Slovenia. Ima široke izkušnje z izvajanjem delavnic in usposabljanj na področju agilnih metod, upravljanjem inovacij, poslovnih modelov in modelov hibridnega dela.

VSEBINA DELAVNICE:

Spremembe delovnih navad ter potreba po dobri digitalni pismenosti, manko socialnih stikov, celodnevna dosegljivost itd., puščajo pri zaposlenih, še posebej pri starejših zaposlenih, številne posledice v duševnem zdravju, kar se lahko kaže kot znižanje delovne uspešnosti, motivacije, fokusa, težav pri organizaciji, iskanju rešitev in odločanju ter utrujenosti in anksioznosti. To pa lahko preprečimo. Na delavnici boste spoznali, kako prepoznati največja tveganja za duševno zdravje zaposlenih na delovnem mestu, predstavili vam bomo smernice in načela dobrega upravljanja zaposlenih na področju duševnega zdravja, pridobili boste kompetence za spodbujanje duševnega zdravja med zaposlenimi ter spoznali konkretne korake delodajalcev, vodij in managerjev za ohranjanje duševnega zdravja na delovnem mestu skozi predstavitev dobrih praks na tem področju.

IZVAJALEC:

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Katja Novak se kot psihologinja že več kot deset let ukvarja s področjem zdravja na delovnem mestu in v okviru tega sodeluje pri številnih projektih, izvaja raziskave, pripravlja strokovno gradivo in sodeluje na konferencah. Izvaja delavnice tako za vodje kot za zaposlene s področja duševnega zdravja, komunikacije, obvladovanja stresa, usklajevanja dela in zasebnega življenja.

Julija Peklar psihologinja, ki vrsto let deluje na svetovalnem področju pri delu s posamezniki. Aktivno raziskuje in deluje na področjih, ki zadevajo promocijo zdravja na delovnem mestu, osebni razvoj in varovanje duševnega zdravja, aktivnega in zdravega staranja ter medgeneracijskega sodelovanja. Iz teh področij izvaja delavnice za različne ciljne skupine v organizacijah.

VSEBINA DELAVNICE:

Namen delavnice je opremiti udeležence (prednostno vodje) s kompetencami, znanji in orodji, ki jih potrebujejo za spodbujanje inovativnosti zaposlenih. Udeleženci bodo spoznali, kako vzpostaviti okolje, kjer se spodbuja inovativnost zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetja.

Delavnica bo preplet uvodnega podajanja konceptov, individualnih interpretacij in izmenjav mnenj in izkušenj v omizjih. Podprta bo z več dodatnimi gradivi/viri za lasten nadaljnjih študij. Gre za demonstracijo postopne in konkretne izgradnje ambicij na temo vzpostavljanja okolja za dvig konkurenčnosti oz. rasti (slednje lahko udeleženci izvedejo v svojih matičnih organizacijah).

IZVAJALEC:

Lojze Bertoncelj (Corpohub), svetovalec, facilitator in mentor vitkega inoviranja in agilnega dela. Evangelist konceptov Lean Innovation, Lean Startup, Design Thinking / Sprint. Certificiran ScrumMaster® in LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator. Podjetnik in inovator z izkušnjami iz korporacij.


VSEBINA DELAVNICE:

Motivacija ni vedno le v večjem osebnem dohodku. Ni nemotiviranih ljudi, le motivirani so, vendar za kaj drugega, kot pričakujemo ali želimo mi. Motiviranje je usklajevanje potreb in ciljev organizacije ter zaposlenih v njej. Visoka stopnja motiviranosti zaposlenih je posledica ustrezne kulture organizacije, številnih sistemskih dejavnikov in kakovosti medsebojnih odnosov. Zagotavlja uspešnost.

Delavnica bo popestrena s številnimi vajami in nalogami in bo temeljila na izkustvenem učenju. Aktivno sodelovanje udeležencev bodo zajemalo cca 50 % vsega časa. To bodo vaje v timih in parih. Udeleženci bodo ves čas vključeni in povabljeni v dialog. Delavnica je namenjena vodstvenim delavcem, kadrovnikom, managerjem, podjetnikom in vsem kateri v tem vidijo konkurenčno prednost pri svojem delu.

IZVAJALKA:

Vera Beškovnik, univ.dipl.psih. (Izza d.o.o.). Od leta 1997 je zaposlena v mednarodnem podjetju GKN Driveline Slovenija kot direktor Kadrovsko splošne službe in pomočnica predsednika uprave za kadrovsko področje mednarodnega podjetja GKN Driveline s sedežem v Londonu. 

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

PRIJAVA NA KONFERENCO

Konferenca je brezplačna za udeležence. Število mest je omejenih, prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. Prijavite se lahko na posamezni dan ali na oba dneva skupaj. Za vse, ki se boste udeležili oba dneva konference, vam Kongresni center Thermana Laško nudi popust na nočitev. Več informacij .

Za kakršna koli dodatna pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu: konferenca@sklad-kadri.si.

Konferenco sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani