Dogodki ASI / 22 Mar 2022

21. 4. 2022 - Spletna konferenca: Veščine in kompetence – Indija Koromandija HR-ja

Slišano, povedano, videno, prežvečeno – a še kar prezrto in neuporabljeno v praksi

Vabimo vas na mednarodno spletno konferenco, kjer bomo s priznanimi tujimi in domačimi gosti s področja upravljanja in vodenja kadrov govorili o veščinah in kompetencah zaposlenih, ustreznem vrednotenju le-teh in njihovi uporabi v praksi. Konferenca, ki jo pripravljamo v sklopu projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, je brezplačna za udeležence. Pridružite se nam, prijave so že odprte.

Pomanjkanje ustreznega kadra je pereča zadeva že kar nekaj let, v zadnjih dveh letih se je težava še bolj izrazila. Vsi želimo imete kompetentne in usposobljene kadre, vendar kje jih lahko še najdemo? Je smiselno kadre iskati na podlagi njihove izobrazbe in preteklih znanj, izkušenj, če raziskave že kažejo, da bo v prihodnje skoraj polovica zaposlenih potrebovala preusposabljanja in skoraj večina nove spretnosti na delovnem mestu? V luči teh predpostavk bomo obravnavali tudi položaj starejših zaposlenih.

Skupaj z domačimi in tujimi gosti ter preko primerov dobrih praks bomo govorili o:

  • kaj dejansko so kompetence in veščine;
  • kaj so prenosljive in sosednje veščine, zakaj jih je v praksi dobro poznati in uporabljati, na kakšen način lahko podjetje pri spopadanju s pomanjkanjem kadrov pridobi koristi od sistematične vpeljave/razvoja/nadgradnje kompetenc;
  • prednosti zaposlovanja starejših (45+), s poudarkom na potencialu še neizkoriščenega dela njihovih veščin;
  • merjenju kompetenc in kako ima lahko napačen pristop k izbrani metodi merjenja negativne posledice pri poslovanju podjetja;
  • predstavitev dobrih praks slovenskih in tujih podjetij - kakšne so pridobljene koristi, načini rotacij na delovnih mestih, vpogled s perspektive vodenja in ponotranjenja kadrovske funkcije v slehernega posameznika v podjetju.

Program konference

8:45 – 9:00 Prijava
9:00 – 9:15

Otvoritev konference

Nagovor vodje Sektor za izvajanje dejavnosti, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Jasna Čarman

9:15 – 9:25 Nagovor ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj
9:25 – 10:00 Ali znamo videti čez planke izobrazbe?, dr. Ahmed Pašić
10:00 – 10:10 Predstavitev dobre prakse: Vsak dan je pravi dan za nov korak, Magdalena Fabčič, Pogumna.si
10:10 – 11:00 Ovrednotenje skritega kapitala v kompetencah, Petra Bernat Treven, TRESCON d. o. o.
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 – 12:05 Ali se naše delovne sposobnosti starajo kot dobro vino?, Egbert Schram in Martin Karaffa, Hofstede Insights*
12:05 – 12.15 Predstavitev dobre prakse: Rotacija na delovnih mestih in njeni učinki, Romana Vodenik Markelj, Domel Holding, d. d.
12:15 – 13.05 Merjenje veščin in kompetenc »kot se šika«, mag. Andrej Juričko, Fakulteta DOBA
13:05 – 13.40 Odmor za kosilo
13:40 – 14:00 Predstavitev dobre prakse: Interno mentorstvo v raznolikih parih, Staša Jager, Agitavit Solution d. o. o. in Nastja Drolc, AMZS d. d.
14:00 – 14:50 Kadrovska funkcija v vsakem zaposlenem, dr. Jonathan Westover, Human Capital Innovations, LLC*
14:50 – 15:00 Zaključne misli moderatorke

* predavanje bo v angleščini, prevod ne bo zagotovljen

** Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Konferenco bo moderirala dr. Danijela Brečko, Sofos.

Konferenca je brezplačna.

VEČ INFORMACIJ O GOSTIH IN DOBRIH PRAKSAH.

PRIJAVA NA KONFERENCO


Vabljeni!


Konferenco sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani