Dogodki ASI / 22 Feb 2022

6. 4. - 25. 5. 2022: Zadnji cikel delavnic ZAVZETI ASI

Zadnja priložnost, da postanete Glasnik starejših zaposlenih!

Izkoristite priložnost za brezplačno pridobivanje novih in aktualnih znanj o upravljanju starejših zaposlenih. Pridružite se ciklu delavnic Zavzeti ASI in postanite Glasnik razvoja starejših zaposlenih. Prijave so odprte do 25. 3. 2022.

Kdaj: ob sredah, med 6. 4. - 25. 5. 2022, 9. - 14.30 ure

Kje: preko spleta

O ciklu delavnic:

Zaradi demografskih sprememb postaja upravljanje starejših zaposlenih ena izmed kompetenc prihodnosti. Prav je, da se nanje pripravimo in primerno usposobimo. Potrebna znanja lahko pridobite tudi na delavnicah ZAVZETI ASI, ki jih pripravljamo v okviru projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile.

Glavni cilj delavnic ZAVZETI ASI je prenos znanj in primerov dobrih praks v podjetja ali organizacije, da bi te uvedle ali nadgradile strategije in ukrepe upravljanja s starejšimi zaposlenimi ter dvignile zavedanje, da lahko starejši zaposleni (p)ostanejo pomemben člen podjetja.

Delavnice zaokroženo povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih. Namenjene so vsem, ki se v svojih organizacijah ukvarjajo z razvojem zaposlenih (direktorji, vodje kadrovskih služb, HR managerji, kadrovniki in kadrovski specialisti …). Ob koncu cikla delavnic bodo udeleženci prejeli potrdilo, da so postali Glasniki razvoja starejših zaposlenih.

Delavnice so brezplačne za udeležence, izvedli jih bodo priznani domači strokovnjaki.

PRIJAVA NA CIKEL DELAVNIC

Vsebina delavnic

1. delavnica

6. 4. 2022

 • Seznanili se boste z zakonodajnopravnim okvirjem ukrepov, ki se nanašajo na starejše delavce.
 • Predstavili vam bodo določbe zakonov, ki so z vidika delodajalcev relevantne pri upravljanju starejše delovne sile.
 • Pridobili boste osnovno poznavanje in razumevanje trga dela na področju demografije in staranja prebivalstva.
 • Na praktičnih primerih boste spoznali, kako lahko v podjetju prilagodite delo starejšim zaposlenim in zanje vpeljete ukrepe, ki bodo v skladu z zakonodajo.

2. delavnica


13. 4. 2022

 • Spoznali boste razvojno-psihološke zakonitosti staranja posameznika in družbeno-ekonomske posledice v družbi.
 • Sodelovali boste pri oblikovanju predlogov ukrepov za krepitev pozitivne miselnosti, povezane s staranjem v delovni organizaciji.
 • Razumeli boste vlogo starejših zaposlenih v vašem podjetju in spoznali načine, kako prepoznati in uporabiti njihove skrite potenciale
3. delavnica

20. 4. 2022
 • Seznanili se boste z osnovnimi fiziološkimi in psihološkimi spremembami pri staranju.
 • Spoznali boste načine, kako ohranjati delazmožnost in dobro počutje zaposlenih skozi celotno trajanje njihove delovne dobe.
 • Spoznali boste metode za vzpostavljanje dobrih odnosov med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi.
 • Spoznali boste konkretne primere, kako poskrbeti za boljše celotno počutje starejših zaposlenih.
4. delavnica

4. 5. 2022

 • Razumeli boste dejavnike, zaradi katerih je upravljanje starosti (age management) v podjetjih potrebno in koristno.
 • Seznanili se boste s pomembnimi dimenzijami upravljanja starosti (age management-a) znotraj podjetja (npr. zaposlovanje, karierni razvoj, prilagodljive oblike delovnega časa …).
 • Izvedeli boste, kaj so značilnosti uspešnih strategij upravljanja starejših zaposlenih in kako nadgraditi obstoječo strategijo.
 • Spoznali boste konkretne oblike in najpogostejše ukrepe za upravljanje starejših zaposlenih na področju prilagoditve dela, kadrovskih kompetenc in usposabljanj, medgeneracijskega povezovanja ter vključenosti in motiviranja.
5. delavnica

11. 5. 2022
 • Spoznali boste različne konkretne dobre prakse na področju starejših zaposlenih v podjetjih.
 • Med seboj boste delili izzive, s katerimi se srečujete pri razvoju novih praks na področju starejših zaposlenih in se učili od tistih, ki so naleteli na iste izzive.
 • Razumeli boste, zakaj je dobro in potrebno deliti dobre prakse.
 • Sodelovali boste v odprtem pogovoru o izzivih razvoja in vključevanja starejših zaposlenih.
6. delavnica

25. 5. 2022

 • Seznanili se boste s pomenom sprememb ter različnim odnosom starejših zaposlenih do njih.
 • Spoznali boste pomen vodenja sprememb (za starejše in s starejšimi zaposlenimi) in vodje kot nosilca – ambasadorja sprememb.
 • Ozavestili boste možne pasti in ovire pri vpeljevanju sprememb za starejše zaposlene ter možne rešitve zanje na nivoju vodstva.
 • Naučili se boste, kako načrtovati, vpeljati in interno komunicirati s starejšimi zaposlenimi o spremembah.
 • Spoznali se boste s ključnimi metodami in orodji za vodenje sprememb, kjer so vključeni starejši zaposleni.

*Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Spoznajte predavatelje

Prijava:

Za udeležbo na delavnicah je obvezna prijava, v okviru katere je treba odgovoriti na nekaj vprašanj. Pogoj je tudi aktivno sodelovanje z vključeno kamero in mikrofonom.

PRIJAVA NA CIKEL DELAVNIC

Projekt ASI in vse njegove aktivnosti sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani