Program Tehnična podpora


1. 12. 2015 se je pričel izvajati projekt »Tehnična podpora Kohezijski sklad – Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije – Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020«. 

Namen projekta je financirati ukrepe za učinkovito izvajanje Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru prednostne naložbe 12.1 »Tehnična podpora – KS«. 

Cilj projekta je zagotoviti pogoje za izvajanje aktivnosti, povezanih z razvojem kadrov v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Sklad bo v vlogi izvajalskega organa izvajal naloge v okviru naslednjih prednostnih osi in prednostnih naložb:

  • 8. spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile,
  • 10. znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Skupna vrednost projekta je 2.790.125,03 EUR, od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 2.371.606,27 EUR in
  • pripadajoča slovenska udeležba 418.518,76 EUR.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju projekta: 

mag. Grega Pleše, info@sklad-kadri.si


Projekt sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani