KOC 2010 - 2013

Prva generacija kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki so delovali s podporo sredstev Evropskega socialnega sklada, je razvijala kompetence in veščine svoje delavcev od januarja 2011 do leta 2013.

 

Kompetenčni centri so partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge. Glavni namen povezovanja je zviševati usposobljenost kadra, že zaposlenega v panogi, pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu ter sodelovanju slovenskih podjetij v okviru panoge na tem področju. V okviru kompetenčnih centrov so bili izdelani kompetenčni modeli, ki vključujejo več kompetenčnih profilov za izbrana delovna mesta, ključna za posamezni kompetenčni center.  

 

V kompetenčne centre  je bilo vključenih 93 podjetij in 7 drugih organizacij s skupnim proračunom z lastno udeležbo v višini 3.441.538,00 EUR in sofinanciranjem v višini 2.750.000,00 EUR. Končna realizacija sredstev ESS je bila skoraj 90 % (2.466.747,55 EUR).  Kompetenčni centri so izdelali 7 panožnih modelov kompetenc, vključili preko 3.500 oseb v usposabljanja in dosegli več kot 12.500 vključitev. Vključenih je bilo 55 mikro podjetij, 19 malih, 9 srednjih in 10 velikih. Kompetenčni centri so imeli center v projektni pisarni, ki jim je omogočala dostop do izobraževanj in podporo pri administraciji ter izbiri primernih usposabljanj.  

 

Kompetenčni centri so imeli raznolika partnerstva, podjetja pa so lahko izvajanje prilagodila lastnim prioritetam. Cilj je bil dvig usposobljenosti zaposlenih, ki so ga lahko zasledovali zelo strateško (večja podjetja mogoče bolj), lahko so prispevala k večji motiviranosti zaposlenih (tudi pri uvajanju sprememb in učinkovitejšega dela), zadovoljstvu strank, zmanjšanju napak pri delu. Rezultati dela so predstavljeni pri opisu posameznih kompetenčnih centrih, kot tudi v povzetku pregleda dosežkov. 

 
Kompetenčni centri so delovali  na področju steklarstva, računovodstva, informacijskih sistemov, robotike, orodjarstva, kemijske industrije ter na področju naprednih storitev in aplikacij v informacijski in telekomunikacijski oz. znanstveno, raziskovalni in razvojni panogi

 


Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani