High school students / Employed / Employers / Individuals / Events / 15 Oct 2021

20. 10. 2021 – Spletni dogodek: Pomanjkanje kadrov in deficitarni poklici

Sklad se je odzval povabilu na mreženjski dogodek z naslovom »Pomanjkanje kadrov in deficitarni poklici«, ki bo potekal v sredo, 20. 10. 2021, med 9. in 11. uro na spletni platformi Zoom. Maja Gašparovič, vodja Oddelka za štipendije in programe Ad futura, bo predstavila štipendije za deficitarne poklice in vlogo sklada pri zapolnjevanju vrzeli na področju deficitarnih kompetenc in znanj.

Trg dela se nenehno spreminja, nastajajo novi poklici in svet se premika na delo od doma, epidemija koronavirusa vpliva na razmere, nekateri trendi pa še vedno ostajajo enaki. Delodajalci se še vedno soočajo s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Kakšne so napovedi gospodarskih gibanj ter projekcije na trgu dela? Kateri so trenutno deficitarni poklici? Kaj se dogaja na trgu dela in kaj se dogaja s študentskim delom? Katere deficitarne štipendije so razpisane in koliko mladih se odloča zanje? S kakšnimi izzivi se srečujejo delodajalci pri pridobivanju kandidatov?

PREDVIDEN PROGRAM DOGODKA:

9:00–9:10: Zbiranje in uvodni nagovor moderatorke Urške Valjavec in organizatorja: Vesna Miloševič Zupančič, mag. manag., e-Študentski Servis.

9:10–9:50: Predstavitev področja – vabljeni gostje predstavijo svoj vpogled v tematiko:

dr. Alenka Kajzer (UMAR), namestnica direktorice Urada za makroekonomske analize in razvoj,
Barbara Vrtačnik (ZRSZ), direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Območna služba Ljubljana,
Maja Gašparovič (JŠRIPS), vodja Oddelka za štipendije in programe Ad futura, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,
Anisa Faganelj (AMZS d.d.), vodja akademije AMZS in kadrovska managerka leta po izboru SKZ in Planeta GV,
Žiga Bitenc (Kariera), direktor Skupine Kariera,
Katarina Bremec Slanič (e-ŠS), vodja razvoja kadrov pri e-Študentskem Servisu.

09:55–0:40: Okrogla miza vabljenih gostov z moderatorko Urško Valjavec.
10:40–10:55: Vprašanja udeležencev in razprava.
10:55–11:00: Zaključne besede organizatorja in konec dogodka.

Dogodek organizira e-Študentski Servis skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije (ZDS) in Svetom gorenjskih sindikatov (SGS) v okviru projekta »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)«.

Dogodek bo potekal prek spleta na Zoom platformi.

Prijava je obvezna: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIuc-ytqz8qGtawa3ubEYn5gYcwFKEuTONf.

VABILO

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani