Employed / Employers / Events / 10 Jan 2022

20. in 21. januar 2022 - Priprava na konstruktiven letni razgovor

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na e-delavnico »Priprava na konstruktiven letni razgovor«, ki jo bo izvedel Matic Kadliček.

KDAJ: 20. in 21. januar 2022 od 10. do 14. ure

KJE: delavnica bo potekala preko spleta - povezavo boste prejeli na vaš e-naslov nekaj dni pred delavnico

VSEBINA:

Z udeležbo na delavnici boste prispevali k poti do:

  • boljše pripravljenosti in manj negotovosti pri izvedbi razvojnih pogovorov,
  • višje motivacije sodelavcev,
  • večje pripadnosti svojemu timu in podjetju,
  • boljše medsebojne komunikacije in sporazumevanja,
  • večje produktivnosti posameznih sodelavcev in tima v celoti,
  • boljšega načrtovanja in izvajanja razvoja ljudi.

»Naš cilj je pomagati vam, da dosežete svojega!«

Cilj delavnice je usposobiti vodje za identifikacijo potrebnih kompetenc, izvajanje kompetenčnih razvojnih pogovorov ter spremljanje napredka.

Cilj bomo dosegli v dveh delih. PRVI DAN bo spletna delavnica "Kako mi gre?", DRUGI DAN pa spletna delavnica Ocenjevalni intervju. Na obeh delih bomo obravnavali, kako odpraviti najpogostejše napake vodij pri razvojnih pogovorih. Udeleženci se bodo seznanili z dilemami ocenjevanja in spoznali postopke za rešitev najpogostejših težav, ki se pojavljajo vmes. Smisel pogovora je namreč pretehtati preteklost, učvrstiti sedanjost in načrtovati prihodnost, pri čemer pa je več možnih ovir tako na strani vodje kot tudi na strani “težavnih” sodelavcev. Tudi za slednje je ne glede na “karakter” takšen pogovor dobrodošla priložnost, da pove, kar mu leži na duši, in kako si predstavlja svojo kariero.

SKLEPNI DEL USPOSABLJANJA bomo namenili pregledu ključnih obrazcev in pomagal, ki po eni strani omogočajo sistematično beleženje, po drugi pa služijo tudi kot opomniki in ogrodje oz. struktura za vodenje takšnih pogovorov temeljito in človeško, v zadovoljstvo vseh udeleženih. Vsi udeleženci bodo prejeli še obrazec kot orodje za vodenje konstruktivnega letnega razgovora in pridobljeno znanje uporabili v praksi.

Prijava na delavnico

O IZVAJALCU:

Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, direktor podjetja Video center d. o. o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d. o. o. Osredotočen je na področje razvoja ljudi v organizacijah. Vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja "mehkih" veščin, psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter "on- boardinga" in merjenja učinkov izobraževalnih in drugih projektov po ROI Metodologiji®. Je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo v Sloveniji, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA).

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani