Employed / Employers / Events / 14 Feb 2022

24. in 31. marec 2022 - Kako izračunati ROI za izobraževanja

V sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo delavnico z naslovom Kako izračunati ROI za izobraževanja, ki jo bo izvedel Matic Kadliček.

KDAJ: 24. in 31. marec 2022, od 10. do 14. ure

KJE: delavnica bo potekala preko platforme Zoom - povezavo boste prejeli na vaš e-naslov nekaj dni pred delavnico.

VSEBINA:

Merjenje donosnosti naložb izobraževalnih programov postaja vse bolj pomembno. Z uporabo analitike lažje sprejemamo odločitve in vzpostavimo podporo kadrovski funkciji s strani vodstva. Zato je pomembno, da znajo kadrovski strokovnjaki pokazati vrednost kadrovskih programov in projektov. Poznamo postopek vrednotenja, ki natančno meri učinek in izračunava donosnost naložb v takšne projekte. ROI Metodologija®, najbolj uporabljen sistem vrednotenja na svetu, ustvarja verodostojne podatke, ki bodo zadovoljili najvišje vodstvo in hkrati pridobili podporo finančnega direktorja.

Po delavnici bodo udeleženci razumeli:

  • osnove ROI Metodologije,
  • pet ključnih elementov, zaradi katerih ROI Metodologija deluje,
  • pomen verige vrednosti za izobraževalne programe,
  • potrebo po prikazu učinka in ROI za izobraževanja,
  • korake snovanja izobraževalnih programov, da zagotovijo učinek in ROI,
  • učinek merjenja rezultatov izobraževalnih programov na vseh petih ravneh izidov.

PRIJAVA

Zaradi omejitve mest, se delavnice lahko udeleži le 1 oseba iz istega podjetja!

O IZVAJALCU:


Predavatelj Matic Kadliček je univerzitetni diplomirani psiholog, direktor podjetja Video center d. o. o. in kadrovski psiholog v podjetju Trgotur, d. o. . Osredotočen je na področje razvoja ljudi v organizacijah. Vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja "mehkih" veščin, psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter "on-boardinga" in merjenja učinkov izobraževalnih in drugih projektov po ROI Metodologiji®. Je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo v Sloveniji, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Nedavno je dokončal drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij v Društvu psihologov Slovenije (DPS) ter je bil član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Je tudi eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) in EMCC Slovenija (Evropsko združenje za mentorstvo in coaching Slovenija).

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani