Employed / Employers / Events / 09 Sep 2022

5. 10. 2022 – Priprava na obisk inšpektorja za delo

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačne delavnice. Zakon o inšpekciji dela je zakonska podlaga za pripravo na obisk inšpektorja za delo, ki vključuje postopek inšpekcijskega nadzora. Poznavanje slednjega omogoča zaposlenim iz kadrovske službe, da prepoznajo morebitne neskladnosti med internim delovnopravnim procesom in delovno delovnopravnimi predpisi. Poznavanje celotnega postopka inšpekcijskega pregleda omogoča uspešne priprave na omenjeni pregled, v okviru pristojnosti, ki jih ima inšpektor. Prav tako seznanitev z omenjenim zakonom, omogoča posamezniku, pravilno uporabo pravnih sredstev v primeru neustreznih odločitev inšpektorja.

KDAJ: od 9. do 12. ure

KJE: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (Dunajska cesta 20, Ljubljana)

VSEBINA:

  • Pravna podlaga za delo inšpekcije za delo,
  • postopek inšpektorja za delo,
  • postopek nadzora,
  • pravice delodajalcev v inšpekcijskem postopku,
  • zapisnik o inšpekcijskem nadzoru,
  • odločbe inšpektorja,
  • tipične kršitve in napake delodajalcev,
  • prikaz aktualne prakse.

PRIJAVA

O IZVAJALKI:

Mag. Katja Seljak Varga je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2002. Takoj po končani diplomi je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti v Ljubljani, in sicer na področju Delovnega prava in prava socialne varnosti, in leta 2005 pridobila naziv magistrica pravnih znanosti. Leta 2008 je uspešno opravila pravniški državni izpit. Delovne izkušnje je najprej pridobila v javni upravi, nato je bila več let zaposlena v gospodarstvu, kasneje pa je vstopila v svet odvetništva, najprej kot odvetniška kandidatka, od decembra 2014 pa kot samostojna odvetnica. Kot odvetnica pokriva gospodarsko, statusno, insolventno, izvršilno, civilno, družinsko, odškodninsko, dedno in stvarno pravo. Njen »bombonček« je delovno-pravna zakonodaja, s katero se srečuje na dnevni bazi. Svetuje in zastopa tako delavce kot tudi delodajalce. Kot sama pravi »vsaka stranka je moja osrednja točka delovanja, saj vsako stranko obravnavam individualno, zavedam se njenega edinstvenega pomena.« Ima tudi naziv specialistke delovno-pravne zakonodaje.

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani