Employed / Employers / Events / 26 May 2021

9. junij 2021 - Sistem mreže internega coachinga

Vabimo vas na peto spletno srečanje KompetentKAFE na temo razvoja mreže internega coachinga. Srečanje bo potekalo kot moderirano skupinsko delo, kjer bo poudarek na priložnostih podeliti vaše dobre prakse skupaj z udeleženci drugih organizacij, izpostaviti izzive, s katerimi se še soočate ter skupaj z drugimi udeleženci iskati kreativne rešitve.

V sklopu dogodka KompetentKafe bomo skupaj z moderatorko dr. Sabino Đuvelek in z gostom Tilnom Abrahamom, vodjo mreže internega coachinga na Petrolu, govorili na temo razvoja mreže internega coachinga. Spoznali bomo primer dobre prakse vzpostavitve sistema internega coachinga na Petrolu, kjer nam bo g. Abraham predstavil, kako proces internega coachinga poteka v družbi Petrol.

Metoda coachinga je vse bolj prepoznana kot ena najbolj učinkovitih metod razvoja zaposlenih, saj je fleksibilna, obenem pa zelo ciljno naravnana. Kljub vedno večjemu fokusu na razvoju zaposlenih in hitremu porastu metode coachinga, so organizacije šele pred kratkim naredile korak naprej in dejansko začele z razvojem internih mrež coachev. Interni coaching sicer izhaja iz daljše zgodovine poslovnega coachinga z eno pomembno in očitno razliko – interni coach je zaposleni iz iste organizacije kot posamezniki, katere coacha. Čeprav je številka internih coachev ali organizacij, v katerih delujejo neznana, je njihova prisotnost že očitna.

Razvoj mreže internega coachinga je naslednji logičen korak, ki ga organizacije lahko naredijo v povezavi z razvojem zaposlenih, saj prinaša številne prednosti. Prinaša bistveno nižje stroške internih coachev v primerjavi s stroški najema zunanjih coachev. Ridlerjevo poročilo (2013), ki zajema 145 organizacij, potrjuje dejstvo, da stroškovna učinkovitost ostaja pomembno gonilo razvoja mrež internega coachinga. Pri tem se je potrebno zavedati, da proces oblikovanja, izgradnje in ohranjanja kakovostne skupnosti internih coachev zahteva vlaganje, dolgoročno predanost, podporo ter skrbno načrtovanje.

Pridružite se nam na 5. srečanju KompetentKAFE, ki bo potekalo 9. 6. 2021 od 9. do 12. ure

Če tudi vi verjamete, da skupaj zmoremo več kot sami in si želite izmenjati izkušnje in dobre prakse na temo spletnih usposabljanj ter v moderiranih pogovorih sodelovati pri iskanju kreativnih rešitev, toplo vabljeni. Vabljeni, da prispevate, kaj vam je uspelo in tudi kako ste rešili izzive, s katerimi ste se soočili. Tako bomo drug drugemu pomagali, da ne trčimo ob enake in da jih hitreje rešimo, predvsem pa iskali rešitve za izzive, ki so še pred nami.

Delavnica je namenjena predvsem internim coachem, HR strokovnjakom ter vodjem skupin v podjetjih/organizacijah.

Dr. Sabina Đuvelek (moderatorka dogodka) je organizacijska psihologinja in performance coach, ki se pri svojem delu in raziskovanju osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Sabina konceptualizira, razvija in implementira različne izobraževalne programe, ki spodbujajo proaktivnost, produktivnost in učinkovitost zaposlenih v organizaciji. Predava na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani in sicer je nosilka predmeta Organizacijski laboratorij. Poleg tega je tudi Success coach in Content strategist v e2grow mednarodni skupnosti coachev, kjer razvija in implementira programe za razvoj prodajnih in coaching veščin mednarodnih coachev. Je tudi ena od ustanovnih članov slovenske podružnice "EMCC - European Mentoring and Coaching Council" in članica strokovnega odbora "SCZ - Slovensko coaching združenje".

Tilen Abraham, vodja mreže internega coachinga na Petrolu.

PRIJAVA


Uporaba mikrofona in kamere je za aktivno udeležbo (izmenjava mnenj) obvezna. Udeleženci, ki ne bodo imeli kamere in mikrofona, se spletnih srečanj ne bodo mogli udeležiti oz. bodo ob prijavi iz srečanja izključeni.

NAPOVEDNIK OSTALIH DOGODKOV

Dogodek sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani