Dogodki

12. 10. 2022 – Varstvo osebnih podatkov v luči spremenjenih razmer

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačno delavnico. Obdelavo osebnih podatkov na delovnopravnem področju ureja kar nekaj zakonov. Uporaba številnih novih tehnologij, ki jih delodajalci uporabljajo za zagotavljanje varnega in učinkovitega delovnega procesa, pa odpira vprašanja, ki jih zakoni ne urejajo neposredno. Veliko je specifičnih primerov, ki zahtevajo individualno obravnavo, da bi delodajalci zagotovili zakonito obdelavo osebnih podatkov in delavci uresničili njihove pravice. Ciljna skupina delavnice so kadrovniki, ki to delo že opravljajo, vendar so v luči spremenjenih razmer tudi sami večkrat srečujejo z določenimi izzivi....

5. 10. 2022 – Priprava na obisk inšpektorja za delo

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačne delavnice. Zakon o inšpekciji dela je zakonska podlaga za pripravo na obisk inšpektorja za delo, ki vključuje postopek inšpekcijskega nadzora. Poznavanje slednjega omogoča zaposlenim iz kadrovske službe, da prepoznajo morebitne neskladnosti med internim delovnopravnim procesom in delovno delovnopravnimi predpisi. Poznavanje celotnega postopka inšpekcijskega pregleda omogoča uspešne priprave na omenjeni pregled, v okviru pristojnosti, ki jih ima inšpektor. Prav tako seznanitev z omenjenim zakonom, omogoča posamezniku, pravilno uporabo pravnih sredstev v primeru neustreznih odločitev inšpektorja....

21. 9. 2022 – Delovnopravna zakonodaja v praksi in potrebna dokumentacija

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačno KOC HR šolo. Na prvi delavnici bomo govorili o delovnopravni zakonodaji v praksi in potrebni dokumentaciji. Vabljeni tudi na ostale delavnice, kjer bomo govorili o oblikah zaposlitve, o varstvu osebnih podatkov, o bonitetah in potnih stroških ter o pripravi na obisk inšpektorja....

28. 9. 2022 – Finančni del kadrov – potni stroški, bonitete in druge novosti

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačno delavnico. Poznavanje pravil finančnih mehanizmov, ki določajo kateri stroški so upravičeni in kateri ne, ter kako jih obravnavamo, so neizbežni pri finančnem delu kadrov. Vsak »finančni dogodek« mora biti tako računovodsko kot tudi davčno obravnavan, zato je dobro poznavanje finančnih mehanizmov eden najpomembnejših dejavnikov vsakega gospodarskega subjekta....

5. 9. 2022 - Spletne delavnice za prijavo na razpis za dodelitev Zoisove štipendije

Dijake in študente, ki se bodo prijavili na Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 oziroma vloge še niso oddali, vabimo, da se udeležijo ene izmed treh predvidenih spletnih delavnic....

Prva Zadnja

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani