Zaupnik za zaščito prijaviteljev


23. maja 2023 je stopil v veljavo Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23), ki prinaša ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju.


Zaupnica za zaščito prijaviteljev na skladu:

Maja Gašparovič

Namestnica zaupnice za zaščito prijaviteljev:

Eva Trampuš


Prijavitelj prijavo o kršitvi lahko odda:

  • po pošti na naslov Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »ZA ZAUPNO OSEBO – PRIJAVA O KRŠITVI/NE ODPIRAJ«
  • preko e-pošte na naslov: zaupnik@sklad-kadri.si
  • po telefonu na številko: 01/43 41 568

Contacts

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

All contacts
Na vrh strani