Postopek uveljavljanja pravice

Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine za otroka vloži njegov zakoniti zastopnik. 

Izpolniti je treba obrazec Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine (z oznako DZS-Obr. 8,42), ki je na voljo v papirnicah Državne založbe Slovenije ali pa ga enostavno natisnete tukaj

K zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine  je treba priložiti:

  • dokument, s katerim je bila določena otrokova preživnina (sodba, sklep sodišča …),
  • obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi preživnine,
  • dokazilo, da je zakoniti zastopnik uveljavljal plačilo preživnine, kot je predlog za izvršbo preživnine, sklep sodišča o izvršbi, potrdilo o začetku postopka izterjave preživnine iz tujine* (potrdilo se izda po prejemu popolne vloge). Iz navedenih dokazil mora biti razvidno, da postopek izvršbe teče že tri mesece oziroma da je bil neuspešen.

Zakoniti zastopnik lahko priloži tudi druga potrdila, ki se nanašajo na pridobitev pravice do nadomestila preživnine (na primer potrdilo, da je otrok, starejši od 15 let, brezposeln in podobno).

*Sklad je tudi osrednji, sprejemni in posredovalni organ za mednarodno izterjavo preživnin. Vse informacije najdete na povezavi o izterjavi preživnine iz tujine.    

Zahtevo s prilogami se pošlje priporočeno po pošti ali dostavi osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani