Kompetenčni center za design management (KCDM 3.0)

Konec avgusta 2023 smo zaključili projekt Kompetenčni center za design management (KCDM 3.0) s katerim smo krepili kompetence zaposlenih v slovenskih podjetij na področju design managementa. Tekom izvajanja 2,5 letnega projekta se je izvedlo 59 notranjih ter 2.154 zunanjih usposabljanj. Projekt je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije.

Cilj programa KCDM je bila vpeljava zasnov oblikovalskega upravljanja in znamčenja ter razvoj drugih strokovnih usposobljenosti zaposlenih, da okrepijo uspešnost delovanja slovenskih podjetij ter vpeljava vsaj ene izboljšave poslovnih procesov ter vsaj en nov oziroma izboljšan proizvod ali storitev v vsakem vključenem podjetju.

Z razpisom smo podprli in vzpostavili tri kompetenčne centre za design management - konzorcije: osnovni, storitveni in trajnostni KCDM.

Konzorciji so skupaj realizirali 8.647 vključitev, od tega je bilo 1.797 različnih oseb vključenih v usposabljanja. Skupaj so zabeležili 100 izboljšav poslovnih procesov, 91 novih oziroma izboljšanih proizvodov ali storitev ter pridobili 66 mednarodnih priznanj za nove ali izboljšane produkte slovenskih podjetij.

Na področju specializiranih znanj dizajn managementa je 94 udeležencev zaključilo usposablja v programu GROW, 6 podjetij se je usposabljalo z Lynne Elvins (Design Rally), 9 podjetij z Jamesom Hallom (PARK), 11 podjetij z Anois (Frank O’Connor in Jude Cherry), 4 podjetja z IDEO U ter 5 podjetij z Brand Trustom.

Podjetja partnerji v vseh konzorcijih, so tekom izvajanja projekta zabeležili 26,5 % rast dohodkov, 37,8 % povečanje dobička ter 16,33 % zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega. Število zaposlenih v preučevanem obdobju je povečalo za 540 zaposlenih oz. 5 %.

V juniju 2023 je partnerstvo pripravilo še zaključno konferenco projekta, ki se je končala s predstavitvijo rezultatov posameznih partnerjev iz vseh konzorcijev ter analizo doseženih rezultatov v zadnjih 10 letih.

Tekom projekta so se organizirali številni dnevi odprtih vrat, kjer so podjetja na lastnem primeru pokazala korake k uvedbi design management znanj ter osebne izkušnje. Sledne so bile dragocen vir navdiha in podpore vsem drugim, ki so na tej poti oz. o tem še razmišljajo. S tovrstnimi dogodki so se utrdila mreženja in povečala zaupanje v nadaljnje sodelovanje. Dnevi odprtih vrat in prenos dobrih praks so ena izmed pozitivnih stvari, ki jih je izpostavil skoraj vsak aktiven partner v vseh treh konzorcijih.

Več informacij o projektu KCDM.


Projekt je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije. Novice

Na projektu KCDM 3.0 z znanjem design managementa usposobili 1.797 zaposlenih

Konec avgusta 2023 smo zaključili projekt Kompetenčni center za design management (KCDM 3.0) s katerim smo krepili kompetence zaposlenih v slovenskih podjetij na področju design managementa. Tekom izvajanja 2,5 letnega projekta se je izvedlo 59 notranjih ter 2.154 zunanjih usposabljanj. Projekt je financiralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije....

Tudi sklad pripomogel k vključevanju design managementa v podjetja

V sredo, 14. junija, je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala zaključna konferenca programa Kompetenčni center za design management (KCDM) ter obeležitev 10-letnice sistematičnega vključevanja design managementa v slovenska podjetja. Po desetih letih so pozitivni učinki projekta na tržno uspešnost vključenih podjetij navdušujoči....

Na konferenci KCDM za aktivnejše vključevanje designa v inovacijsko okolje

Kompetenčni center za design management (KCDM), ki ga izvajamo na skladu, je v torek, 20. septembra 2022 na Brdu pri Kranju skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije pripravil strokovno konferenco Dan inovativnosti....

Dobra praksa programa KCDM: design ni več samo estetika

V okviru programa Kompetenčni centri za design management (KCDM) so bili vzpostavljeni trije kompetenčni centri. Poleg usposabljanja s področij oblikovalskega upravljanja (menedžmenta), znamčenja, vodenja in uvajanja poslovnih izboljšav so osredotočeni tudi na področje storitvenega ter trajnostnega oblikovanja....

Predstavljamo vsebino konference sklada o razvoju kadrov

(V ŽIVO): "Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost."...

Izbrani trije kompetenčni centri za design management

Sklad je danes objavil prejemnike sredstev za razpis Kompetenčni centri za design management. V obdobju 2021 - 2023 bodo podprti trije kompetenčni centri....

Čas je za dizajn! Kmalu bo objavljen novi razpis za kompetenčne centre za dizajn management

Sklad napoveduje objavo novega javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management - KCDM 3.0 za obdobje 2020-2023«. Objavljen bo predvidoma do konca decembra 2020....

Prikaži več rezultatov (4)

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani