Spodbujanje vključevanja zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena – SPIN 2.0

Logotip I feel Slovenia in Sofinancira Evropska unija

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS je dne 18. 6. 2024 podprlo projekt Spodbujanje vključevanja zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena, vključno s tistimi DM, ki so podvrženi digitalizaciji in avtomatizaciji – SPIN 2.0. Projekt v skupni vrednosti 7.000.000,00 EUR bomo na skladu izvajali do 31. 12. 2028.

Namen projekta je zaposlenim osebam, katerih zaposlitev oz. samozaposlitev je ogrožena, začasna ali prekarna, zagotoviti ustrezne kompetence za lažji prehod na trg delovne sile ter preprečiti prehod v brezposelnost. Posredno je projekt namenjen tudi pomoči delodajalcem za pridobitev ustrezno usposobljenih zaposlenih.

 Cilji projekta so:

  • (samo) zaposlenim in prekarnim delavcem, katerih zaposlitev je ogrožena ali se soočajo z atipičnimi oblikami dela, omogočiti lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev ter povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti,
  • pravočasno aktiviranje oseb iz ciljne skupine za preprečevanje njihovega prehoda v odprto brezposelnost,
  • zmanjševanje in preprečevanje prekarnosti,
  • izboljšanje spretnosti, kompetenc in znanj za stabilnejše in dolgotrajnejše zaposlitve,
  • boljša usposobljenost in razvoj veščin za samostojno vodenje kariere oseb,
  • povečanje zaposlitvenih možnosti in povečanje konkurenčnosti na trgu dela za osebe iz ciljne skupine,
  • krepitev opolnomočenosti ciljne skupine na trgu dela in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenim v nestandardnih oblikah dela,
  • ustvarjanje novih in kakovostnejših delovnih mest in zagotovitev ustreznih in zadostnih kadrov za potrebe trga dela.

Vrednost projekta znaša 7.000.000,00 EUR, in sicer:

  • iz sredstev Evropskega socialnega sklada+ znaša 4.375.000 EUR;
  • iz sredstev slovenske udeležbe 2.625.000 EUR.


Projekt SPIN 2.0 sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada+.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani