Štipendije na področju socialnega varstva

Namen štipendij na področju socialnega varstva za pridobitev izobrazbe socialni delavec je spodbujanje mladih za izobraževanje za ta poklic, saj je na trgu dela zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Cilji javnega razpisa za dodeljevanje štipendij na področju socialnega varstva za pridobitev izobrazbe socialni delavec so odziv na dolgoročne prednostne in zaposlitvene potrebe primarno centrov za socialno delo, drugih javnih zavodov na področju socialnega varstva ter dela v socialnovarstvenih programih, spodbujanje k odločanju za poklic socialni delavec in krepitev ugleda strokovnih delavcev na področju socialnega varstva.

Višina štipendije

Štipendija znaša 350,00  EUR mesečno. 


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani