Datumi in vsebina delavnic

Upravljanje starejših zaposlenih bo postala ena izmed veščin-kompetenc prihodnosti, kar nakazujejo tudi demografske spremembe, katerih vpliv že počasi čutimo. Prav je, da se nanje pripravimo in primerno usposobimo. To omogočajo delavnice ZAVZETI ASI, ki v sodelovanju s priznanimi domačimi strokovnjaki, povzemajo ključne vsebine s področja razvoja in upravljanja starejših zaposlenih in so odlična priložnost za vse, ki želijo spoznati primere dobrih praks, delati na konkretnih primerih in postati Glasnik razvoja starejših zaposlenih. Jesenski cikel delavnic ZAVZETI ASI bo potekal od 3. septembra 2020 do 6. oktobra 2020 in je sestavljen iz šestih delavnic.

Datum:          Vsebina delavnic:
3.9.2020 Zakonodaja – pravni in sistemski vidik ter starejši zaposleni
 • Seznanili se boste z zakonodajnopravnim okvirjem ukrepov, ki se nanašajo na starejše delavce.
 •  Predstavili vam bodo določbe zakonov, ki so z vidika delodajalcev relevantne pri upravljanju starejše delovne sile.
 • Pridobili boste osnovno poznavanje in razumevanje trga dela na področju demografije in staranja prebivalstva.
 • Na praktičnih primerih boste spoznali, kako lahko v podjetju prilagodite delo starejšim zaposlenim in zanje vpeljete ukrepe, ki bodo v skladu z zakonodajo.
9.9.2020 Promocija, odnos, zaznave in starejši zaposleni
 • Spoznali boste razvojno-psihološke zakonitosti staranja posameznika in družbeno-ekonomske posledice v družbi.
 • Sodelovali boste pri oblikovanju predlogov ukrepov za krepitev pozitivne miselnosti, povezane s staranjem v delovni organizaciji.
 • Oblikovali boste konkretno check-listo, ki vam bo v pomoč pri razmišljanju o staranju v vaši organizaciji.
 • Razumeli boste vlogo starejših zaposlenih v vašem podjetju in spoznali načine, kako prepoznati in uporabiti njihove skrite potenciale.
17.9.2020 Zdravje, delovno okolje in starejši zaposleni
 • Seznanili se boste z osnovnimi fiziološkimi in psihološkimi spremembami pri staranju.
 • Spoznali boste načine, kako ohranjati delazmožnost in dobro počutje zaposlenih skozi  celotno trajanje njihove delovne dobe.
 • Spoznali boste metode za vzpostavljanje dobrih odnosov med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi.
 •  Spoznali boste konkretne primere, kako poskrbeti za boljše celotno počutje starejših zaposlenih.
23.9.2020 Strokovni in osebni razvoj starejših zaposlenih
 • Razumeli boste dejavnike, zaradi katerih je upravljanje starosti (age management) v podjetjih potrebno in koristno.
 • Seznanili se boste s pomembnimi dimenzijami upravljanja starosti (age management-a) znotraj podjetja (npr. zaposlovanje, karierni razvoj, prilagodljive oblike delovnega časa …).
 • Izvedeli boste, kaj so značilnosti uspešnih strategij upravljanja starejših zaposlenih in kako nadgraditi obstoječo strategijo.
 • Spoznali boste konkretne oblike in najpogostejše ukrepe za upravljanje starejših zaposlenih na področju prilagoditve dela, kadrovskih kompetenc in usposabljanj, medgeneracijskega povezovanja ter vključenosti in motiviranja.
29.9.2020 Dan navdihujočih dobrih praks
 • Spoznali  boste različne konkretne dobre prakse na področju starejših zaposlenih v podjetjih.
 • Med seboj boste delili izzive, s katerimi se srečujete pri razvoju novih praks na področju starejših zaposlenih in se učili od tistih, ki so naleteli na iste izzive.
 • Razumeli boste, zakaj je dobro in potrebno deliti dobre prakse.
 • Sodelovali boste v odprtem pogovoru o izzivih razvoja in vključevanja starejših zaposlenih.
 • Deležni boste Pitch perfect predstavitve, kjer bo predstavljen trening samozavestnega javnega nastopanja. 
6.10.2020 Spremembe in prenos naučenega v prakso
 • Seznanili se boste s pomenom sprememb ter različnim odnosom starejših zaposlenih do njih.
 • Spoznali boste pomen vodenja sprememb (za starejše in s starejšimi zaposlenimi) in vodje kot nosilca – ambasadorja sprememb.
 • Ozavestili boste možne pasti in ovire pri vpeljevanju sprememb za starejše zaposlene ter možne rešitve zanje na nivoju vodstva.
 • Naučili se boste, kako načrtovati, vpeljati in interno komunicirati s starejšimi zaposlenimi o spremembah.
 • Spoznali se boste s ključnimi metodami in orodji za vodenje sprememb, kjer so vključeni starejši zaposleni.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani