Pravice delavcev

Pravice

Vrste pravic, ki jih delavci oziroma upravičenci lahko uveljavljajo pri skladu:

  • neizplačane plače ali neizplačana nadomestila plače za plačane odsotnosti z dela za obdobje treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega razmerja – največ tri minimalne plače,
  • nadomestilo plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je upravičen v tekočem koledarskem letu – največ polovica minimalne plače in
  • odpravnina v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja – največ ena minimalna plača.

Osnova za izračun pravic je minimalna plača, določena z zakonom na dan izdaje odločbe. Sklad pa od izplačil obračuna še davke in prispevke ter jih odšteje od bruto zneska pred končnim izplačilom upravičencu.

Pravico je mogoče uveljavljati le na upravičenčevo zahtevo!

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani