Prosta delovna mesta

Sklad objavlja prosto delovno mesto Področni referent

Prijava odprta    /    11 maj 2022
  • Odprt še 3 dni

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto Področnega referenta I, v Sektorju za podporo dejavnosti, v Glavni pisarni (DM 318).

Bodite obveščeni

V vaš e-poštni predal prejmite pomembne informacije o aktivnostih s področja razvoja kadrov.

Prijavite se 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani