Prosta delovna mesta

Sklad objavlja prosto delovno mesto Višji svetovalec področja III

Prijava zaprta    /    15 dec 2021
  • Rok za prijavo je potekel 20. 12. 2021

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih ((Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto Višji svetovalec III, v Sektorju za podporo dejavnosti, v Oddelku za koordinacijo kohezijske politike (DM 355).

Bodite obveščeni

V vaš e-poštni predal prejmite pomembne informacije o aktivnostih s področja razvoja kadrov.

Prijavite se 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani