Dobitniki priznanj 2017

Včeraj, 29. marca 2018, so bila na zaključnem dogodku Zlate niti, vseslovenskega izbora najboljših zaposlovalcev, ki je potekal v Festivalni dvorani Ljubljana, prvič podeljena tudi priznanja Starejšim prijazno podjetje Z leti še vedno zavzeti. Natečaj s priznanjem je ena od aktivnosti projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Na natečaj za priznanje se je prijavilo 15 podjetij, 11 pa jih je prejelo priznanje Starejšim prijazno podjetje. Izmed teh so bila izbrana tri podjetja, ki so prejela posebna priznanja Starejšim prijazno podjetje, v kategoriji majhnih podjetij: Kens elektronika, d. o. o., v kategoriji srednjih velikih podjetij: Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., v kategoriji velikih podjetij: Petrol, d. d., Ljubljana. Ta tri podjetja so se še posebej izkazala pri skrbi za osebno rast in razvoj zaposlenih nad 45 let ter pri vsebinskem in številčnem naboru ukrepov, ki jih izvajajo za starejše zaposlene.

Starejši zaposleni so vir znanja, izkušenj, so delovni in imajo široko mrežo poznanstev. Zato smo v okviru projekta ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in pod okriljem projekta Zlata nit objavili natečaj za priznanje Starejšim prijazno podjetje Z leti še vedno zavzeti. 

 

S priznanjem želimo dati veljavo in prepoznavnost tistim delodajalcem, ki pozornost posvečajo starejšim zaposlenim, poznajo njihov potencial ter cenijo njihove izkušnje, znanje in delavnost. Tako natečaj kot priznanje sta novost v slovenskem prostoru in glede na aktualnost tematike starejših zaposlenih predstavljata spodbudo delodajalcem pri upravljanju starejših zaposlenih. V Sloveniji bo namreč čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let. Srečali pa se bomo tudi s pomanjkanjem delovno aktivnega prebivalstva zaradi negativnih demografskih trendov, zato bo potrebno povečati delovno aktivnost starejših, ki je v primerjavi z drugimi državami Evropske Unije nizka, in izkoristiti potencial starejših že zaposlenih. 

 

Priznanje je lahko pridobilo podjetje, ki se je prijavilo na natečaj in imelo vsaj 15 odstotkov zaposlenih nad 45 let, izvajalo ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, skrbelo za osebno rast in razvoj starejših od 45 let ter izkazalo uspešnost po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti (Balanced Score Card-BSC).  

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Njegov namen je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc in delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela. Projekt se bo izvajal od leta 2017 do leta 2022.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani