Informacije za udeležence

Podrobnejše informacije za udeležence:

  • cikel delavnic ZAVZETI ASI bo potekal med 6. aprilom in 25. majem 2022 preko spleta:;
  • zaradi narave delavnic je posamezen cikel omejen na največ 25 udeležencev*;
  • delavnice bodo potekale enkrat tedensko, ob sredah, predvidoma med 9. in 14.30 uro, s krajšimi odmori in daljšim odmorom za kosilo;
  • pričakuje se, da se vsi udeleženci udeležijo vseh modulov  oz. delavnic (minimalni pogoj za pridobitev priznanja »Glasnik razvoja starejših zaposlenih« je vsaj 75-odstotna prisotnost);
  • po zaključenem ciklu bodo zaradi možnosti evalvacije izvedenih aktivnosti projekta ASI udeleženci naprošeni za povratno informacijo (anketa in intervju).

* Ker je število udeležencev omejeno na 25, si sklad v primeru prevelikega števila prijav pridržuje pravico, da med prijavljenimi izbere tistih 25 kandidatov, za katere bo na podlagi prijav ocenil, da bodo s pridobljenimi znanji največ prispevali k razvoju starejših zaposlenih v svojih organizacijah. Prednost pri prijavi bodo imela podjetja in organizacije iz vzhodne kohezijske regije. Udeleženci bodo o izboru obveščeni najkasneje do 30. marca 2022.

Vsak modul (delavnica) je zasnovan tako, da vsebuje tudi praktični del.


Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani