Informacije za udeležence

Podrobnejše informacije za udeležence:

  • zaradi narave delavnic je posamezen cikel omejen na največ 30 udeležencev*;
  • delavnice bodo potekale enkrat tedensko predvidoma med 9:00 in 16:30, s krajšimi odmori in daljšim odmorom za kosilo;
  • pričakuje se, da se vsi udeleženci udeležijo vseh modulov –delavnic (minimalni pogoj za pridobitev priznanja »Glasnik razvoja starejših zaposlenih« je vsaj 75-odstotna prisotnost);
  • zadnji, 5. modul, poteka v angleščini, prevajanje v slovenščino ne bo zagotovljeno (pogoj za udeležbo na tem modulu so opravljene domače obveznosti iz modulov –delavnic  1.–4);  
  • po zaključenem ciklu bodo zaradi možnosti evalvacije izvedenih aktivnosti projekta ASI udeleženci naprošeni za povratno informacijo (anketa in intervju).

*Ker je število udeležencev omejeno na 30, si sklad v primeru prevelikega števila prijav pridržuje pravico, da med prijavljenimi izbere tistih 30 kandidatov, za katere bo na podlagi motivacijskega  pisma ocenil, da bodo s pridobljenimi znanji največ prispevali k razvoju starejših zaposlenih v svojih organizacijah.

Za udeležbo je obvezna PRIJAVA, v okviru katere je potrebno napisati tudi kratko motivacijsko pismo, kjer udeleženci čim bolje pojasnijo, kako jim  bodo  znanja,  pridobljena  na  delavnicah koristila v njihovi organizaciji in kako bodo prispevali k razvoju starejših zaposlenih.

Vsak modul (delavnica) je zasnovan tako, da poleg teorije vsebuje tudi praktični del, udeleženci pa  bodo,  da  bi  svoje  znanje poglobili in utrdili, v okviru vsake delavnice pripravili tudi krajši prispevek/nalogo. 

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani