Univerza v Ljubljani


Akademija za glasbo

Bachovi cvetni plesi in njihova uporaba v glasbeni šoli


Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Predlog storitve obnavljanja pohištva z recikliranim materialom in dodano čustveno vrednostjo

Nosljiva inteligentna naprava za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra

Vizualizacija Znanosti Za Zdravje


Biotehniška fakulteta

Informacijska gradiva o prehranskih dopolnilih 2

Priprava brezglutenskega ajdovega piva z uporabo eksogenih in endogenih encimov


Ekonomska fakulteta

Platforma za spremljanje in analiza učinkov uvajanja novosti na področju embalaže

Razvoj kadrovsko-izobraževalnih kompetenc v LifeClass hotelih

Davčno – socialna obremenitev dohodka iz različnih oblik dela oziroma izvajanja poslovne dejavnosti

Analiza nadgradnje rešitve SciNote v raziskovalni ekosistem


Fakulteta za arhitekturo

Modularni promocijski paviljon iz kartona


Fakulteta za družbene vede

Analitika, odzivnost in avtomatizacija kadrovskih poslovnih procesov

Strategija za prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge


Fakulteta za elektrotehniko

Razvoj slovenskih jezikovno-tehnoloških rešitev za uporabo v poslovnih informacijskih sistemih

Razvoj uporabniškega vmesnika za voznikov prevzem upravljanja vozila pri prekinitvi avtonomne vožnje

Inteligentni sistem za radiološko diagnostiko in prognostiko na podlagi analize medicinskih slik s strojnim učenjem


Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

SMART vodovodni sistemi – napredna digitalizacija upravljanja vodovodnih sistemov

Razvoj kolesarskega omrežja v občini Novo mesto kot podpora trajnostni mobilnosti


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Celostna izraba ingverja: od aktivnih učinkovin do strukturnih vlaken

Razvoj samopopravljivega betona

Optimizacija fizikalno-kemijskih lastnosti epoksi premazov

Zdravju prijazni fotopolimeri za 3D tisk


Fakulteta za matematiko in fiziko

Tkivni Fantomi za LASersko Terapijo

Uporaba umetne inteligence pri anonimizaciji človeških obrazov

Razvoj metod za meritve biomolekul z optično pinceto


Fakulteta za pomorstvo in promet

Detekcija in filtracija signalov v pametnem kopenskem in pomorskem prometu

Umestitev kooperativnega LED prikazovalnika v okolje pametnega mesta


Fakulteta za računalništvo in informatiko

Demonstracija delovanja FMCW RADAR mmIC vezja

Razvoj pilota mQuiz

Študija in izvedba vizualizacijskih obogatitev

Pospeševalnik navideznega stroja za vgrajene sisteme


Fakulteta za strojništvo

Razvoj interaktivnih svetil za ekstremne razmere

Inovativni načini merjenja hitrosti gorenja v raketnem motorju

Inovativna obravnava gospodinjskih odpadkov v kuhinji


Fakulteta za šport

Uporabnost spremljanja gibalne dejavnosti s pametnimi zapestnicami za pripravo intervencijskih programov za zaposlene v delovno intenzivnih panogah


Fakulteta za upravo

Urejanje okolice šol za varno pot od zapustitve prevoza do razreda

Zdravo delovno okolje: zdrava prehrana

Primerjalna analiza obdavčitve nepremičnin s predlogi ureditve davka na nepremičnine v Sloveniji

 

Filozofska fakulteta

Voda - strateška dobrina v Vitanju

V nakit prenesena dediščina


Medicinska fakulteta

Vpliv poslušanja glasbe na variabilnost srčne frekvence (HRV)

Strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke pri delu z računalniško miško

Vzpostavitev odprtega informacijskega sistema za vodenje bioloških vzorcev v repozitoriju biobank


Naravoslovnotehniška fakulteta

Razvoj modela za ponovno uporabo dekorativnih tekstilij

Postiljonova kočija ali Kam je izginil postiljonov poštni rog? 

Razvoj 3D metodologije za analizo in napovedovanje diskontinuitet v nahajališčih naravnega kamna

Podajanje geoloških vsebin v osnovnih in srednjih šolah preko interaktivnih učnih listov


Pedagoška fakulteta

Materiali v likovni umetnosti ter skrb za kulturno dediščino 

Interaktivna spletna gradiva za učenje športnih prvin v športnovzgojnem procesu

Standardizacija vprašalnika SWAL-QOL

Optimizacija socialno pedagoškega dela z družinami ob podpori konj


Pravna fakulteta

Harmonizacija metodologije za analizo načinov izvršitve odločb Ustavnega sodišča

Pravne poti zagotavljanja varstva pred diskriminacijo (s posebnim ozirom na vlogo odvetnika)

Vloga odvetnika pri sprožitvi postopka ocene ustavnosti zakona s strani rednega sodišča

Pravniški bonton

Spletna aplikacija za informiranje iz delovnega prava na podlagi avtomatiziranega strokovnega znanja


Teološka fakulteta

Z glasbo do boljše socialne komunikacije


Fakulteta za socialno delo

Svoboda gibanja v življenju ljudi z demenco

Joga in duševno zdravje


Veterinarska fakulteta

Kreiranje spletnih orodij za predstavitev najnovejših koristnih podatkov s področja zdravja in dobrobiti eksotičnih živali

Znanje za zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem 

Odnos slovenskih veterinarjev do bolečine in analgezije pri psih in mačkah: analiza stanja in uvedba ocenjevalnih lestvic v klinično prakso 

Zdravstvena fakulteta

Alternativna trikotna ruta 

Odprtokodne programske rešitve za izvedbo sistema PACS

Renesansa stare dame

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani