Projekti 2019/2020


Objavljamo poročila vseh 101 projektov, ki so nastali na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2017–2020 (3. odpiranje) za študijsko leto 2019/2020. Projekti so nastali na:

V okviru 3. odpiranja razpisa PKP je bilo podeljenih skoraj 1,8 milijona evrov. Realiziranih je bilo 101 projektov, v katerih je sodelovalo kar 720 študentov, 252 pedagoških mentorjev in 141 delovnih mentorjev iz gospodarstva oziroma negospodarstva.

Vir:  Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Izvajanje projektov v okviru navedenega razpisa se je zaključilo konec septembra 2020. Raznovrstni izvedeni projekti so prinesli odlične rezultate in rešitve za izzive v gospodarstvu na področju naravoslovja, tehnike, družboslovja, umetnosti, humanistike in kmetijstva. Študenti so s sodelovanjem v tri- do petmesečnih projektih PKP razvili številne kompetence in veščine, nadgradili znanja, se seznanili s trgom dela ter navezali stik s potencialnimi delodajalci. Prav tako so projekti PKP s povezovanjem gospodarstva in visokega šolstva prispevali k posodabljanju študijskih programov v Republiki Sloveniji.

Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 


Novice

Študentke Pedagoške fakultete izdelale matematični slikanici

Skupina pedagoških študentk in mentorji Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani so v interdisciplinarni skupini, ki je bila sestavljena iz študentk smeri razrednega pouka, predšolske vzgoje in dveh študentk likovne pedagogike, v okviru projekta Po kreativni poti do znanja, izvedle projekt v sodelovanju z podjetjem Mladinska knjiga založba, z naslovom Medpredmetno povezovanje matematike in likovne umetnosti....

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani