Evropska sredstva

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 23. 3. 2017 potrdila in 26. 4. 2018 spremenila odločitev o podpori programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«.  


 

Cilji programa: 

  • okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju;
  • izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgu dela, s katerim se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem;
  • razvoj znanj, potrebnih za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposlovanja.

 

Skupna vrednost programa znaša 7.290.366,45 EUR od tega znašata:

  • prispevek Evropske unije 5.832.293,15 EUR (80 %), 
  • pripadajoča slovenska udeležba 1.458.073,30 EUR (20 %).


Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvaja se v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.


Program sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani