Univerza v Mariboru


Ekonomsko-poslovna fakulteta

Z uravnoteženo prehrano in športno aktivnostjo do zdrave samopodobe mladostnikov

Promocija ekosistemskega kmetovanja in permakulturnega načrtovanja

Priprava načrta trženjskega komuniciranja za projekt "Po poteh vojaške zgodovine Maribora in njegove širše okolice"


Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Potenciali in izzivi upravljanja mestnega gozda Stražun

Fizika: izračunam, preizkusim, razumem, apliciram

Arheološki park Turške Šance

Genius loci mesta: Doživljajska kakovost urbanega prostora in aktivacija lokalnih skupnosti


Fakulteta za energetiko

Meritve karakteristik elektromotorja za pogon električnega vozila

Vrednotenje preventivnih zaščitnih ukrepov pred pozebo


Fakulteta za logistiko

Prometno varnostni vidik asistenčnih sistemov v osebnih avtomobilih

Izobraževanje in ozaveščanje mladih o pomenu trajnostne mobilnosti z uporabo vodikovih tehnologij

Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje

Analiza mobilnostnega sistema v Mestni občini Celje

Promocija presoje okoljskih vplivov in integracija le teh v načrtovanje transportnih poti


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Bioaktivne komponente iz gobe Pleurotus ostreatus

Popularizacija kemijskega inženirstva v osnovnih in srednjih šolah


Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Sistem za pametni nanos fitofarmacevtskih sredstev

Spremljanje žarišč pojava podlubnikov z uporabo drona

Analiza stanja in možnosti razvoja konjeništva kot poslovne ideje

Popularizacija kmetijstva kot gospodarske dejavnosti med generacijo Z

Cianogeni glikozidi v rastlinah iz družine rožnic na območju nekdanjega grajskega parka


Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov 2 - spletna aplikacija za pomoč uporabnikom


Fakulteta za organizacijske vede

Hipoterapija za otroke - interakcija trodimenzionalnega gibanja

Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti


Fakulteta za strojništvo

Stari materiali v novi podobi


Fakulteta za turizem

Mi smo barok III: Oblikovanje identitete majhnega mesteca

ŠIPK - Slomškov literarni festival


Filozofska fakulteta

Opolnomočenje starejših uporabnikov pri uporabi digitalnih storitev v zdravstvu  

Prevajanje informacij o multipli sklerozi

Hotel Slovenščina


Medicinska fakulteta

Izkustveno učenje o delovanju človeških organov: vidim, primem, preizkusim.

Pomoč za boljšo kakovost zadnjega življenjskega obdobja - LAST AID

Optimizacija odkrivanja vzročnih mutacij pri diagnosticiranju dednih bolezni s tehnologijo sekvenciranja naslednje  generacije


Pedagoška fakulteta 

Razvoj programa za krepitev samopodobe in medvrstniške vključenosti nadarjenih učen. v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju

Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti

Tactus III (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota)

DidDigGal (Didaktična digitalna galerija)


Pravna fakulteta

Novinarstvo in kazensko pravo - od svobode tiska do varne družbe

Označbe geografskega izvora in njihov vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva

Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: od pravne ureditve do prakse


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani