Financiranje izobraževanja v ZDA

Priložnosti za financiranje dodiplomskega študija v ZDA je veliko. Znesek šolnine tako ni nujno dejanski strošek, ki ga boste morali plačati za šolnino.

 • Štipendija s strani univerze

Najboljši vir za financiranje je zagotovo univerza, na katero se prijavljate. Številne univerze ponujajo štipendije mednarodnim študentom, zato je dobro ostati fleksibilen in odprt pri izbiri univerze.

Ocena finančne potrebe se izračuna tako, da se od celotnega stroška študija odšteje znesek, ki ga vaša družina lahko prispeva za vaš študij. Če lahko plačate vse stroške, te finančne pomoči ne boste prejeli.

Kar nekaj univerz bo pokrilo znesek, ki ga sprejeti mednarodni študenti potrebujejo za študij. Vendar pa lahko ta finančna zmožnost kandidata tudi vpliva na možnosti za sprejem. Gre za t.i. »need-aware« sprejemni postopek. Če potrebujete velik del finančnih sredstev in ste kandidat/ka, ki ga/jo taka univerza zares želi sprejeti, je velika možnost, da vam bo univerza krila vse potrebne stroške.

Nekatere univerze (teh je zelo malo in so izredno selektivne) pa so v sprejemnih postopkih »need-blind«, kar pomeni, da vaše finančne okoliščine ne vplivajo na odločitev za sprejem. Če vas sprejmejo, bodo tudi pokrile tisti del stroškov, ki jih sami (oz. vaša družina) ne zmorete pokriti.

Če bo univerza pokrila samo del vaših finančnih potreb za študij, boste morali iskati dodatna sredstva s strani univerze (npr. štipendije na podlagi dosežkov) ali s strani drugih ustanov.

Štipendije se lahko podeljujejo na podlagi različnih dosežkov:

 • ocene oz. šolski rezultati,
 • rezultati na izpitih, potrebnih za sprejem (npr. SAT, ACT),
 • nadarjenost na umetnostnem področju,
 • družbeno koristno delo,
 • izvenšolske dejavnosti.
 • Športne štipendije

Športne štipendije v ZDA pokrivajo širok spekter športov in ponujajo nadarjenim študentom finančne spodbude za zastopanje svoje univerze na univerzitetni ravni.

Za več informacij o športnih štipendijah vas vabimo k ogledu webinarja. • Drugi viri financiranja

Vsekakor preverite možnost financiranja iz Slovenije. Nekaj teh virov navajamo na naši spletni strani.

Mednarodnim študentom je na voljo sicer nekaj virov sredstev (skladi, dobrodelne ustanove, zasebni donatorji), ki ponujajo štipendijo specifičnim posameznikom za določen študij.

Na primer:

Možno je, da obstaja štipendija za vašo specifično situacijo. Viri, kjer lahko iščete so:

Več o tem, kako financirati študij v tujini, pa si lahko preberete tudi v tem članku.

Ali ste vedeli?

 • Za pridobitev vize morate izkazati, da imate na voljo dovolj finančnih sredstev za prvo leto študija;
 • Na stotine ameriških univerz ponuja mednarodnim študentom štipendije v vrednosti 20,000 USD ali več;
 • Financiranje se lahko dodeli na osnovi finančne potrebe, dosežkov ali talentov in je lahko dodeljeno s strani univerze ali kakšne druge ustanove.  

Stroški študija

Pomembno je, da realno ocenite vse stroške študija. Preden začnete s postopkom prijave zato ocenite skupno višino stroškov.

STROŠKI PRIJAVE

 • Stroški izpitov (TOEFL, SAT/ACT…)
 • Stroški prijave (Application fee; 50-100$ na univerzo)
 • Stroški prijave za vizo in SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)

Nekatere univerze lahko nekatere kandidate oprostijo plačila stroškov prijave, če bodo izkazali finančno potrebo.

STROŠKI ŠOLNINE

Povprečni stroški šolnine se razlikujejo glede na to ali gre za skupnostni kolidž, javno ali privatno ustanovo in lahko znašajo od nekaj tisoč dolarjev do več deset tisoč dolarjev letno.

DRUGI STROŠKI

Pri načrtovanju stroškov upoštevajte naslednje:

 • Stroški hrane in nastanitve
 • Knjige in potrebščine
 • Lokalni in mednarodni prevoz
 • Osebni stroški
 • Zdravstveno zavarovanje

Univerze imajo na svojih spletnih straneh praviloma objavljene povprečne letne stroške izobraževanja.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani