Delodajalci / Dogodki / 07 Nov 2023

1. 12. 2023 - Spletni dogodek ob mednarodnem dnevu invalidov

3. december je mednarodni dan invalidov. Tudi letos ga bomo, že tretje leto zapored, obeležili s spletnim dogodkom, ki bo potekala 1. decembra 2023. Osrednja tema bo »Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija ter vzpodbude delodajalcem«.

Tudi letos želimo spomniti na pomen kvotnega sistema, način izpolnitve kvote in spodbude delodajalcem, ki zaposlujejo invalide, posebno pozornost pa bomo namenili pomenu zaposlitvene in poklicne rehabilitacije.

Kljub spodbudam, ki jih izvaja naš sklad za zaposlovanje invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje, so namreč invalidne osebe kot ena izmed najbolj ranljivih skupin, še vedno prepogosto prikrajšane za priložnosti za sodelovanje na trgu dela. To pa pomeni, da ostajajo invalidi tudi nepolno vključeni v družbo.

Naj bo ta spletni dogodek opomnik, da lahko z usmerjenimi prizadevanji in podporo spremenimo življenja invalidov ter obogatimo našo družbo. Skupaj lahko ustvarimo bolj vključujočo in enakopravno prihodnost za vse.

Kraj in čas spletnega dogodka

Družili se bomo preko spleta v petek, 1. decembra 2023, s pričetkom ob 10. uri.

Kako se prijavite?

Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava preko spletnega obrazca, ki se vam odpre s klikom na spodnji gumb - prijava na spletni dogodek. Povezavo do spletnega dogodka vam bomo poslali dan pred dogodkom.

PRIJAVA NA SPLETNI DOGODEK

Program spletnega dogodka

Dogodek se ne bo snemal. Za udeležence spletnega dogodka ne bomo izdajali potrdil o udeležbi!

Predavatelji

Damjan Žnidarčič, Center za rehabilitacijo invalidov Celje, rehabilitacija, proizvodnja, storitve, d.o.o. (CRI Celje)

Leta 1985 sem se zaposlil v CRI Celje, kjer sem večinoma opravljal delo rehabilitacijskega tehnologa v strokovnem timu. Nekaj časa sem opravljal tudi delo rehabilitacijskega svetovalca in bil vodja REHA službe.

V 38 letih dela v poklicni oziroma zaposlitveni rehabilitaciji sem se srečal in praktično izvajal usposabljanja z vsemi ciljnimi skupinami invalidov ter iskal najustreznejše možnosti njihove zaposlitve.

Aktivno sem sodeloval pri uvajanju novega sistema poklicne in zaposlitvene rehabilitacije in novih oblik zaposlovanja oziroma vključenosti invalidov, posameznih področij standardov zaposlitvene rehabilitacije in pri raznih raziskovalnih nalogah.

Za delo na področju rehabilitacije sem v letu 2021 prejel tudi priznanje dr. Zdravka Neumana za življenjsko delo na področju zaposlitvene/poklicne rehabilitacije.

Tema prispevka: Zaposlitvena rehabilitacija – s podporo do zaposlitve

Glavni poudarek bo na možnostih, ki jih ponuja zaposlitvena rehabilitacija pri usposabljanju in zaposlovanju nezaposlenih oseb. Kratki predstavitvi postopka in storitev zaposlitvene rehabilitacije bo sledila primerjava s poklicno rehabilitacijo. Nato bomo pogledali kakšen je postopek pridobitve odločbe invalidne osebe po ZZRZI, kako poteka vključitev v nadaljnje storitve zaposlitvene rehabilitacije, kako poteka iskanje in pridobivanje delodajalcev za izvajanje usposabljanja, kako poteka vključevanje oseb na ustrezno delo pri delodajalcu in kakšna podpora se nudi invalidni osebi in delodajalcu v času usposabljanja. Na koncu bomo pogledali še kako se poda ocena delovne učinkovitosti in predlog zaposlitvenih možnosti ter nekaj primerov uspešnih podpornih zaposlitev pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju.

Moj vodilo pri delu z invalidi

Klub oviram ima vsak posameznik, tudi invalid, določene sposobnosti, spretnosti in potenciale, ki jih poskušam prepoznati in na njih graditi nadaljnji razvoj. Najpomembnejše je, da oseba aktivno sodeluje pri odločitvah in vseh aktivnostih za dosego zastavljenega cilja. Strokovni tim pa mu je le v vsestransko podporo in pomoč pri tem procesu.

Z razvojem ITK tehnologij, avtomatizacijo, prilagoditvijo delovnih procesov, urejanje dostopnosti, prilagojeno mobilnostjo in novimi fleksibilnimi oblikami zaposlitve se odpirajo velike možnosti za vključevanje v delovni proces in družbo. Invalidu mora biti omogočeno da pridobi zaupanje, izrazi in razvije svoje potenciale ter se vključi v delovne in družbene aktivnosti. Zalo pomembno je osveščanje delodajalcev in širše javnosti, da so tudi invalidi uspešni delavci in polnopravni člani družbe, v kolikor se jim ponudi možnost, kar kažejo primerih dobre prakse.

Na kaj prepogosto pozabljamo pri delu z invalidi

Vsak posameznik je edinstven, kar velja tudi za invalidno osebo, zato mora biti pristop pri delu z njimi temu prilagojen.


Aleksandra Kuhar, JŠRIPS

Na skladu sem zaposlena od leta 2008, od leta 2017 kod vodja oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Družbeni in socialni vidik zakonodaje s tega področja me navdihujeta. Vsaka pravna zgodba je tudi individualna - človeška, pri čemer me vedno znova ganeta hvaležnost strank za dostopnost in korektnost sodelavk iz mojega oddelka.

Tema prispevka: Kvotni sistem in spodbujanje zaposlovanja invalidov

Med predavanjem bo beseda tekla o tem, kaj je kvotni sistem in zakaj ga imamo in ga moramo ohraniti, s katerimi vzpodbudami država pomaga delodajalcem, ki zaposlujejo invalida, kako se posamezne pravice uveljavljajo in kako se izpolnjujejo obveznosti.

Moje vodilo pri delu z invalidi

Delo za skupno dobro, za ohranjanje zakona, ki je v pomoč pri spodbujanju zaposlovanja invalidov, je nekaj, kar predstavlja končni rezultat našega dela.

Najpomembnejši pri vključevanju invalidov v družbo so pogum, odločnost, razumevanje drugačnosti, prilagodljivost, medsebojno spoštovanje, inovativnost.

Na kaj prepogosto pozabljamo pri delu z invalidi

Invalidnost se lahko zgodi vsakomur, raznolikosti pa nas bogatijo.


Peter Šalej, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, OE Celje


PRIJAVITE SE NA SPLETNI DOGODEK

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani