Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 03 Jan 2022

1. februar 2022 – KOC HR šola: Finančni del kadrov – potni stroški, bonitete in druge novosti

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačno KOC HR šolo. Na četrti delavnici bomo govorili o potnih stroških, bonitetah in drugih novostih. Vabljeni tudi na ostale delavnice, kjer bomo govorili o delovnopravni zakonodaji, oblikah zaposlitve, o varstvu osebnih podatkov o bonitetah in potnih stroških ter o pripravi na obisk inšpektorja. Prijave so že odprte za posamezne delavnice.

KDAJ: 1. 2. 2022 od 9. do 13.15 ure.

KJE: Delavnica bo potekala preko Zoom-a.

VSEBINA DELAVNICE:

Bonitete

 • Kakšna je opredelitev bonitet?Vrste bonitet po 39. členu Zdoh-2 (uporaba osebnega vozila v privatne namene, nastanitve, izobraževanje, darila, poslovne obleke, promocija zdravja na delovnem mestu, sezonska cepljenja, cepljenja COVID in še mnoge druge)
 • Računovodski vidik bonitet – povečanje bruto plače zaposlenih
 • Obračun prispevkov od bonitet (delodajalca in delojemalca)
 • Pokojninska osnova glede obračunanih prispevkov od bonitet
 • Poročanje bonitet na obrazcu REK 1
 • Obračun akontacije dohodnine od bonitet
 • Davčni vidik bonitet za delodajalca
 • Kdaj so bonitete davčno priznan in kdaj davčno nepriznan odhodek za delodajalce?
 • Kaj so ugodnosti manjše vrednosti za zaposlene?
 • Katere ugodnosti zaposlenim se ne obravnavajo kot bonitete?
 • Praktični primeri

Potni stroški

 • Pomen vsebine izdanega potnega naloga
 • Vrste stroškov na podlagi izdanih potnih nalogov za službena potovanja
 • Podlage za priznanje stroškov službenih potovanj in njihov vpliv na davčni obračun
 • Nepotrebni in nepriznani stroški službenih potovanj po Sloveniji in tujini
 • Dileme pri obračunu stroškov službenih potovanj
 • Napake pri izdaji in obračunavanju potnih nalogov
 • Povračila stroškov poslovnim partnerjem (domači, tuji)
 • Ugotovitve davčnih inšpektorjev o nepravilnostih izdaje in obračunavanja stroškov službenih poti
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

 • Kdaj in v kakšnih primerih pride do obdavčitve prevoza na delo
 • Zakaj je uveden zgornji limit 140 eur in vpliv v praksi
 • Druge spremembe uredbe, ki so bile objavljene v uradnem listu št. 114/21 z dne 15.7. 2021
 • Praktični primeri ponazoritev pravilnih izračunov povračil stroškov na delo in drugih sprememb, ki jih je Uredba predpisuje po novem
 • konkretni napotki in praktični primeri iz računovodskega in davčnega vidika, morebitne pogoste napake
 • novosti in uredba o povračilu potnih stroškov, uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

PRIJAVA NA DELAVNICO

Vabljeni tudi na ostale delavnice v sklopu KOC HR šole.

O IZVAJALKI:


Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d. o. o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani