Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 06 May 2021

1. junij 2021 - Agile Leadership and Self-organization for High-performing Teams

Ali je samoorganizacija kot pojem managerskega koncepta sploh možna? Kako lahko nekaj organiziramo, kar se smatra, da se bo samoorganiziralo? Vabljeni na e-delavnico, kjer bomo izkusili, zakaj moramo tradicionalne pristope, ki so v preteklosti dobro funkcionirali, posodobiti, da bodo učinkoviti tudi v globalnem svetu 21. stoletja. Delavnico bo izvedel Andrea Provaglio.

KDAJ: 1. junij 2021, od 11. do 14. ure

Delavnica bo izvedena v angleškem jeziku, prevod v slovenščino ne bo zagotovljen.

KJE: platforma Zoom - povezavo boste prejeli na vaš e-naslov najkasneje dan pred e-delavnico

VSEBINA:

Vloga voditeljev in managerjev se nenehno spreminja. Iz tradicionalnega modela, na katerega smo bili navajeni, se spreminjajo tudi načini dela skupin, ki danes generirajo dodano vrednost podjetij.

Ali je samoorganizacija kot pojem managerskega koncepta sploh možna? Kako lahko nekaj organiziramo, kar se smatra, da se bo samoorganiziralo? S kreiranje, podporo in promocijo visoko produktivnih timov, voditelji povečujejo t.i. kolektivno inteligenco teh skupin, z namenom, da posamezniki v skupinah v krajšem času pridejo do boljših rešitev, porazdelita se odgovornost in kontrola, izognemo pa se odločevalskemu lijaku in omogočamo timom/projektom, da se le-ti odzivajo hitreje in so v toku dogajanja. Na takšen način se zanašamo na psiho-socialna znanja teh skupin kot tudi na transparentnost, preglednost procesov in zasledovanje skupnih ciljev. Posledično, na takšen način promoviramo večjo vključenost, avtonomijo in izkustveno timsko učenje.

Agilni vodje, ki resnično razumejo takšno dinamiko, bodo poskrbeli za facilitiranje in opolnomočenje svojih ekip na način, da bodo svoje ekipe oskrbeli z vso potrebno podporo in viri. Z deljenjem vizije in ciljev »zakaj« in »kaj« nekaj delamo ter z večjo stopnjo zaupanja v člane ekipe in manj kontrole v »kako« bodo vizija in cilji doseženi, bodo agilni vodje ustvarili poslovni ekosistem. Prednosti tega ekosistema pa se bodo odražale v samoorganizaciji. Samoorganizacija spreminja vodjo in skupinsko dinamiko kakor tudi posamezne člane skupine. Če želimo izkoristiti vse prednosti agilnosti in vitkosti, moramo razumeti to dinamiko in biti pripravljeni dinamiko efektivno vpeljati v svojo organizacijo, podjetje.

Na e-delavnici bomo izkusili, zakaj moramo tradicionalne pristope, ki so v preteklosti dobro funkcionirali, posodobiti, da bodo učinkoviti tudi v globalnem svetu 21. stoletja. Šli bomo čez nekaj primerov dobrih praks in primerov realnih izkušenj. Delavnica bo slonela na interaktivni diskusiji med udeleženci ter primerih iz prakse. Udeleženci bodo tako dobili svežo perspektivo, na kakšen način strukturirati in organizirati svoja podjetja, organizacije in skupine (time), da bodo le-ti dosegali večjo poslovno agilnost.

Glavne teme:

● pojem/metafora mehanske vs. organske organizacije, podjetja,

● pojem VUCA (volatility, complexity, uncertainty and ambiguity) v poslovanju

● promocija hitrih odločitev, ki temeljijo na agilnosti,

● primeri dobrih praks iz visoko produktivnih skupin.

PRIJAVA

Andrea Provaglio je neodvisni strokovnjak, ki pomaga podjetjem in organizacijam vpeljati informacijsko tehnologijo (IT), na način, da le-ta služi podjetju. Je tudi trener skupinam in posameznikom, ki se želijo tehnično, vodstveno in kulturološko izpopolnjevati. Njegov največji doprinos je opolnomočenje voditeljev, izvrševalcev in managerje, ki cenijo prednosti efektivnega izkustvenega znanja, kar doseže z vpeljavo bolj zdravega, organizacijsko bolj modernega modela v podjetja, ki vključuje agilnost in vitkost organizacije (ne pa tudi omejenost organizacije le na agilnost in vitkost). V več kot dveh desetletjih strokovnih izkušenj je pomagal strankam iz treh različnih kontinentov, njegovo svetovalno delo pa zajema tudi veliko število podjetjih in organizacij tako iz zasebnega kot tudi javnega sektorja (od Združenih narodov do velikih multinacionalk in tudi malih in dinamičnih IT podjetij).

Matej Golob (moderator dogodka) je računalničar z MBA nadgradnjo, ki je inercijo mednarodnega korporativnega okolja (IBM) zamenjal za negotovost vitkega star-*up okolja. Trener, ki je skrbel, da start-up ekipe znotraj zrelih podjetij delajo prave stvari. Je TEDster in dolgoletni TEDx organizator, tudi soustanovitelj 30Lean in Chief Startup Office. Matej je soustanovitelj agencije CorpoHub, ki pomaga slovenskim podjetjem postati in ostati inovativna ter podjetna. CorpoHub je delal s podjetji kot so Studio Moderna, Gorenje, A1 in Petrol.

NAPOVEDNIK OSTALIH DOGODKOV

Dogodek sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani