Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 02 Jun 2022

16. 6. 2022 - Kako zmanjšamo občutek osamljenosti?

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na delavnico Kako zmanjšamo občutek osamljenosti s Stašem Žnidarjem. Delavnica bo tokrat potekala v živo v Ljubljani.

Kdaj: 16. junij 2022, od 9. do 13.15 ure

Kje: Hotel Cubo, Ljubljana

O DELAVNICI:

Osamljenost je izolacija posameznika od skupine, kjer vsak individuum povzroči manjšo delovanje skupine. Usklajenost in povezanost skupine je mogoča le tam, kjer imajo člani močan občutek povezanosti in med njimi vlada efektivni nivo psihološke varnosti. Slednja je osnova za dosego intrinzične oz. notranje motivacije, ki nas žene po lastnemu doseganju ciljev. Skupine, ki omogočajo obstoj močno izoliranih in osamljenih članov sebi ne omogočajo nadaljnjega razvoja in skupne uporabe znanja. Asocialna osebnostna struktura, doživljanje tesnobe ali socialne anksioznosti lahko še poveča razdaljo med skupino in posameznikom. Dokler se povezanost ponovno ne vzpostavi je lahko takšno stanje izvor prekomernega stresa in nevarnost še za dodatne izključitve posameznikov. Sposobnost vzpostavljanja zdravega stika, čustvene komunikacije in razvoja lastne ranljivosti povzroči, da se izolirana oseba odpre in ponovno aktivno priključi skupini. Skupine so skupno odgovorne, da so člani med seboj lahko slišani, aktivni in medsebojno motivirani. Efektivna komunikacija, učinkovita obravnava in razreševanje konfliktov in sprejemanje drugačnosti (mnenj, osebe, karakterja) so osnovni gradniki zdravega funkcioniranja skupine.

VSEBINA

Delavnica vključuje interaktivno podajanje teoretičnih vsebin, praktične vaje ter izkustveno učenje na sebi:

1. Delovno okolje, ki omogoča osamljenost.

2. Tiha osamljenost – kako prepoznati?

3. Kaj ohranja osamljenost pri človeku?

4. Načini pristopanja – odnosne veščine v težkih situacijah.

5. Razvoj ranljivosti (Vulnerability) in ranljiva komunikacija.

6. Primer zaposlenega presega okvirje dela – načini postopanja.

7. Vzpostavitev ne-izolacijskega delovnega okolja.

8. Nadgradnja odnosov.

9. Krepitev povezanosti – skupnosti.

PRIJAVA

O IZVAJALCU:

Staš Žnidar, direktor Inštituta SENSUS, ima bogate izkušnje s področja obvladovanja medosebnih odnosov v podjetju, obvladovanja stresa in čustev, razvoja mentalne odpornosti (Resilience), vzpostavitve kulture pozitivnosti (Positivity), učinkovite komunikacije, uporabe nevroznanstvenih orodij v coachingu, izvedbe letnih razgovorov, vpeljave čuječnosti (Mindfulness) v podjetju, uspešne komunikacije pri stiku s strankami, reševanju konfliktov, efektivnega podajanja kritike, uporabe krizne komunikacije pri delu za vodje …

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani