Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 15 Feb 2021

19., 24. in 26. marec 2021 - Z razvojem osebnih potencialov in vizijo do uspeha

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na e-usposabljanje »Z razvojem osebnih potencialov in vizijo do uspeha« z Matejo Milost.

KDAJ: obvezna prisotnost na vseh terminih

  • 19. marec 2021 od 12. do 15. ure (1. dan)
  • 24. marec 2021 od 12. do 15. ure (2. dan)
  • 26. marec 2021 od 12. do 15. ure (3. dan)

KJE: preko spletne platforme Zoom - povezavo boste prejeli na vaš e-naslov najkasneje dan pred posamezno e-delavnico

VSEBINA:

Na delavnici bomo spregovorili o dejstvu, da naša osebnost, bolj kot znanje in obvladovanje razih veščin in tehnik, vpliva na to, kako uspešni bomo v poslu in življenju nasploh. Uspeh na osebnem in poslovnem področju sloni na naši odločitvi, da za svoje življenje prevzamemo polno odgovornost, si postavimo jasno vizijo in dovolj visoke cilje, ki jih s pogumom in vztrajnostjo tudi dosežemo. Spoznali bomo, kako pomembno je, da odkrijemo in razvijemo svoje osebne potenciale in živimo svoje poslanstvo. Govorili bomo o nujnosti in načinih oblikovanja osebne vizije, ki nas vodi do uresničevanja naših ciljev na osebnem in poslovnem področju. Naučili se bomo oblikovati svojo vizijo in konkretni akcijski načrt, da končno zapolnimo vrzel med tem, da kar smo in tem kar bi želeli biti. Poudarili bomo moč naših misli in navad ter pokazali, kako s samodisciplino in pozitivnim pogledom razvijemo dobre navade, ki nas na poti uspeha podpirajo.

Obravnavali bomo naslednje teme:

1. Naša identiteta danes (Vsi smo rezultat svojih preteklih prepričanj, dejanj, izkušenj in najpomembnejših ljudi, ki nas obkrožajo).

2. Spoznajmo pomen naših misli, čustev, vrednot, prepričanj, vedenjskih vzorcev ter pretekih izkušenj – kako delujejo in kakšen vpliv imajo na naše življenje?

2. Življenje z vizijo in življenje, ki ga vodijo le trenutni vzgibi, okolje in potrebe – spoznajmo razliko!

3. Moje poslanstvo, moj ZAKAJ – ali ga poznam in kako ga uresničujem? (Kako odkriti, razviti in udejaniti naše talente? Živeti s poslanstvom – živeti v območju svojega največjega doprinosa in osebnega zadovoljstva).

4. 7 stebrov uspešne osebnosti: postanite dovršena osebnost, s katero si ljudje želijo sodelovati!

5. Osebna vizija - zemljevid na poti k izpolnjujočemu zasebnemu in poslovnemu življenju

6. Postavimo stebre osebne vizije – opredelimo glavna področja našega življenja, na katerih bomo gradili.

7. Pomen načrtovanja – poskusimo načrtovati v nasprotni smeri: od končnega rezultata do akcijskega načrta (backwards planning).

8. Prevetrimo naše navade, oblikujmo rutino in življenjski slog, ki nas vodi do uresničitve naše osebne vizije.

9. Sestavimo svoj konkretni akcijski načrt – od besed k dejanjem

10. Pomen samodiscipline in samomotivacije – kako ju krepimo in kako nam lahko na poti do uspeha pomagata.

PRIJAVA


O IZVAJALKI:

Mateja Milost je direktorica svetovalnega podjetja Fimago in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici, že 25 let deluje na področju izvoznega svetovanja, internacionalizacije in postavitve marketinških strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 250 domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje trge in izboljšanju trženjskih aktivnosti. Je predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti, Univerze v Novi Gorici, kjer je nosilka predmetov Marketinške strategije ter Ekonomika in organizacija podjetja. Prav tako deluje kot nosilka izobraževalnih delavnic s področja trženja in internacionalizacije, med njenimi naročniki so domača in tuja podjetja, banke, zavarovalnice, zbornice in sektorska združenja. Kot nosilka usposabljanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja (Celovita šola trženja) je v obdobju 2017-2018 izvajala programe usposabljanja kadrov v okviru štirih kompetenčnih centrov in sicer; Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu-KOCLES, Kompetenčnega centra slovenske živilske industrije - KOC HRANA, Kompetenčnega centra za trajnostno gradbeništvo - KOC SOTRAG ter Kompetenčnega centra za logistiko - KOC LOGINS. Skupaj se je njenih delavnic do danes udeležilo več kot 300 podjetij in preko 1100 udeležencev.

Napovednik prihajajočih delavnic Kompetentne Slovenije si lahko ogledate tukaj.

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani