Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 21 Dec 2020

19. januar - 9. marec 2021 (8 terminov) - Vodja kot coach

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na izobraževalni sklop e-delavnic »Vodja kot coach« z Janom Kovačičem in Sabino Đuvelek.

KDAJ: obvezna prisotnost na vseh terminih

  • 19. januar 2021 ob 9.00 do 16.00 ure (1. modul)
  • 26. januar 2021 ob 10.00 do 12.30 ure (2. modul)
  • 2. februar 2021 ob 10.00 do 12.30 ure (3. modul)
  • 9. februar 2021 ob 10.00 do 12.30 ure (4. modul)
  • 16. februar 2021 ob 10.00 do 12.30 ure (5. modul)
  • 23. februar 2021 ob 10.00 do 12.30 ure (6. modul)
  • 2. marec 2021 ob 10.00 do 12.30 ure (7. modul)
  • 9. marec 2021 ob 9.00 do 16.00 ure (8. modul)

KJE: izobraževalni program bo potekal v obliki e-delavnic - povezavo boste prejeli na vaš e-naslov nekaj dan pred posamezno delavnico oz. modulom

VSEBINA:

Gre se za celovit izobraževali program »Vodja kot coach«, ki je sestavljen iz 32 ur trening delavnic (8 modulov), namenjen aktivnemu prevzemanju elementov coachinga pri vodjih, tako da boste pri svojem delu še bolj učinkoviti, produktivni, obenem pa boste pozitivno vplivali na motivacijo in zavzetost pri delu zaposlenih. Ker je uveljavljanje sprememb vodenja in hkrati ohranjanje kulture sodelovanja izjemno pomembno, bo največji poudarek na prenosu pridobljenega znanja o vedenjsko-komunikacijskih tehnikah v vsakodnevno delo. Ključni cilj je opolnomočiti vse vodje za uspešno prevzemanje miselnosti »Vodja kot coach«, ki vodi z znanji in veščinami coachinga ter uspešno uravnava dinamično ravnovesje med usmerjenostjo na procese in usmerjenostjo k ljudem.

Način dela: spoznali boste temeljna znanja iz uporabne psihologije dela ter uporabljali preverjeno učinkovite veščine coachinga. Pri tem boste s pomočjo metod izkustvenega učenja aktivno trenirali konkretne tehnike in strategije za uspešno izpolnjevanje vloge vodje kot coacha.

Udeleženci lahko pričakujete konkretni izobraževalni program, kjer se sledi ideji 80 % izkustvenih vsebin in 20 % teorije. Znanje boste pridobili skozi trening konkretnih tehnik na vaših vsebinah.

Več o programu Vodja kot coach

PRIJAVA


O IZVAJALCIH:

Jan Kovačič

Sabina Đuvelek

Jan Kovačič izvaja psihološko svetovanje, individualni in timski coaching, mentorstvo, psihoterapijo, supervizijo in treninge. Jan je tudi organizacijski psiholog, coach in specializant psihoterapije transakcijske analize. Trenutno je doktorski študent na študiju Psihologije osebnosti (Univerza v Ljubljani), kjer pod mentorstvom prof. dr. Valentina Bucika raziskuje visoki potencial v organizacijah. V raziskavi postavlja model za objektivno, veljavno in zanesljivo prepoznavanje oseb z najvišjim potencialom za delovno uspešnost. Doktorski študij je posledica večletnega ukvarjanja s prepoznavanjem in razvijanjem potencialov, ki se spremenijo v osebnostni in organizacijski kapital na delovnem mestu. Je nadaljevanje poglobljenega raziskovanja kompleksnosti duševnosti skozi študij psihoterapije transakcijske analize, ki ga je Jan zaključil leta 2017.

Sabina Đuvelek izvaja HRM svetovanje, individualni in timski coaching, mentorstvo, supervizijo in treninge. Sabina je organizacijska psihologinja, ki je 9. aprila 2020 zaključila z doktorskim študijem pod mentorstvom prof. dr. Eve Boštjančič – smer Aplikativne psihološke študije (Univerza v Ljubljani), v okviru katerega je raziskovala dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost notranjega coacha (naslov doktorske disertacije: »Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca«).

Napovednik prihajajočih delavnic Kompetentne Slovenije si lahko ogledate tukaj.

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani