Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Dogodki / 21 Mar 2022

21. 4. 2022 - Spletna konferenca: Veščine in kompetence – Indija Koromandija HR-ja

Slišano, povedano, videno, prežvečeno – a še kar prezrto in neuporabljeno v praksi

Vabimo vas na mednarodno spletno konferenco, kjer bomo s priznanimi tujimi in domačimi gosti s področja upravljanja in vodenja kadrov govorili o veščinah in kompetencah zaposlenih, ustreznem vrednotenju le-teh in njihovi uporabi v praksi. Konferenca, ki jo pripravljamo v sklopu projekta ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, je brezplačna za udeležence. Pridružite se nam!

Pomanjkanje ustreznega kadra je pereča zadeva že kar nekaj let, v zadnjih dveh letih se je težava še bolj izrazila. Vsi želimo imete kompetentne in usposobljene kadre, vendar kje jih lahko še najdemo? Je smiselno kadre iskati na podlagi njihove izobrazbe in preteklih znanj, izkušenj, če raziskave že kažejo, da bo v prihodnje skoraj polovica zaposlenih potrebovala preusposabljanja in skoraj večina nove spretnosti na delovnem mestu? V luči teh predpostavk bomo obravnavali tudi položaj starejših zaposlenih.

Skupaj z domačimi in tujimi gosti ter preko primerov dobrih praks bomo govorili o:

  • kaj dejansko so kompetence in veščine;
  • kaj so prenosljive in sosednje veščine, zakaj jih je v praksi dobro poznati in uporabljati, na kakšen način lahko podjetje pri spopadanju s pomanjkanjem kadrov pridobi koristi od sistematične vpeljave/razvoja/nadgradnje kompetenc;
  • prednosti zaposlovanja starejših (45+), s poudarkom na potencialu še neizkoriščenega dela njihovih veščin;
  • merjenju kompetenc in kako ima lahko napačen pristop k izbrani metodi merjenja negativne posledice pri poslovanju podjetja;
  • predstavitev dobrih praks slovenskih in tujih podjetij - kakšne so pridobljene koristi, načini rotacij na delovnih mestih, vpogled s perspektive vodenja in ponotranjenja kadrovske funkcije v slehernega posameznika v podjetju.

Program konference

8:45 – 9:00 Prijava
9:00 – 9:15

Otvoritev konference

Nagovor vodje Sektor za izvajanje dejavnosti, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Jasna Čarman

9:15 – 9:25 Nagovor ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj
9:25 – 10:00 Ali znamo videti čez planke izobrazbe?, dr. Ahmed Pašić
10:00 – 10:10 Predstavitev dobre prakse: Vsak dan je pravi dan za nov korak, Magdalena Fabčič, Pogumna.si
10:10 – 11:00 Ovrednotenje skritega kapitala v kompetencah, Petra Bernat Treven, TRESCON d. o. o.
11:00 – 11:15 Odmor
11:15 – 12:05 Ali se naše delovne sposobnosti starajo kot dobro vino?, Egbert Schram in Martin Karaffa, Hofstede Insights*
12:05 – 12.15 Predstavitev dobre prakse: Rotacija na delovnih mestih in njeni učinki, Romana Vodenik Markelj, Domel Holding, d. d.
12:15 – 13.05 Merjenje veščin in kompetenc »kot se šika«, mag. Andrej Juričko, Fakulteta DOBA
13:05 – 13.40 Odmor za kosilo
13:40 – 14:00 Predstavitev dobre prakse: Interno mentorstvo v raznolikih parih, Staša Jager, Agitavit Solution d. o. o. in Nastja Drolc, AMZS d. d.
14:00 – 14:50 Kadrovska funkcija v vsakem zaposlenem, dr. Jonathan Westover, Human Capital Innovations, LLC*
14:50 – 15:00 Zaključne misli moderatorke

* predavanje bo v angleščini, prevod ne bo zagotovljen

** Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Konferenco bo moderirala dr. Danijela Brečko, Sofos.

Konferenca je brezplačna.

PREDSTAVITEV GOSTOV

Predavatelji

Dr. Ahmed Pašić je diplomiran komunikolog, magister politologije in doktor socialne antropologije. Širši javnost je postal znan s pobudo Ejga - za lepše Jesenice. Ima 20 let delovnih izkušenj, od tega 13 let v Singapurju, kjer je prek ameriške korporacije spoznal globalne procese v poslu in komunikaciji. Svojo poklicno pot je v Sloveniji začel kot vodja marketinga pri Anekti, nadaljeval pa kot vodja marketinga v podjetju Ilir, pomočnik direktorja v podjetju Senčila Pintar ter vodja projektov pri Društvu UP. V Singapurju pa je bil zaposlen kot menedžer za logistiko pri Cartus Cooperatio, honorarno pa je delal tudi kot novinar pri Dnevniku in Gorenjskem glasu.

Egbert Schram je po rodu Nizozemec, ki prihaja s Finske. Svojo poklicno pot je začeli kot gozdar, to mu omogoča, da pri vprašanjih organizacijske kulture izzive vedno gleda s kratkoročnem pragmatične in dolgoročne strateške perspektive. Je izvršni direktor skupine Hofstede Insights, ki deluje v 61 državah sveta. Nekatere njegove stranke in partnerji so Noor Bank, Mars, Manipal-Cigna, Bayer Nordics, Huhtamaki, Futurice, Mediacom, P&G, Stanton Chase, Microsoft itd. Egbert je tudi predsednik mednarodne sekcije Finske kadrovske zveze. Pri svojem delu je pridobil bogate izkušnje z upravljanjem različnih narodnosti, kultur, starostnih skupin itd. Je pronicljiv in znan po tem, da za kompleksne težave najde razumljive in preproste rešitve, ki temeljijo na podatkih.

Martin Karaffa je več kot štiri desetletja preživel v oglaševalskem poslu, ki jo mnogi razumejo kot domeno mladih. Poleg tega, da je bil večkrat nagrajeni tekstopisec, je bil tudi direktor globalnega strateškega načrtovanja za oglaševalsko podjetje JWT in odgovoren za globalno načrtovanje podjetja Daimler za marketinško agencijo BBDO v Münchnu. Nekaj let je živel v Tokiu, kjer je delal v ekipi, ki je sprožila fenomen Kit Kat. Svoje delo je opravljal tudi v ZDA, Avstraliji in Nemčiji, zato pozna različne pristope pri izmenjavi znanj, medgeneracijskemu sodelovanju in splošnem kulturnem dojemanju starejših zaposlenih. Trenutno je neodvisni svetovalec za blagovne znamke s sedežem v Münchnu, pridruženi partner pri Hofstede Insights in svetovalec pri Združenih narodih. Še posebej ga zanima medgeneracijski marketing.

Predavateljica Petra Treven Bernat je direktorica in partnerica podjetja Trescon in jo odlikuje znanje na področju razvoja vodij in presojevalnih centrov, moderiranja delavnic na področju avtentičnega vodenja, komunikacijskih in prezentacijskih veščin ipd., uvajanja sprememb in razvoja korporativne kulture, iskanja in izbora kadrov, kariernega razvoja in s številnimi izkušnjami iz tujine.

Mag. Andrej Juričko je diplomiral iz psihologije in magistriral na Ekonomski fakulteti. Uveljavil se je kot strokovnjak za strateške kadrovske projekte v mednarodnem podjetju. V zadnjih letih je prokurist v svetovalnem kadrovskem podjetju Skupina Primera, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov zaposlenih. V desetletni karieri je uspešno izpeljal tudi najbolj zahtevne kadrovske projekte, tako z zasebnim kot javnim sektorjem. Še posebej domače se počuti pri razvojnih aktivnostih, kot so postavljanje intuitivnih kompetenčnih modelov, psihološko profiliranje, upravljanje ključnih kadrov, ocenjevanje kompetenc po metodi 360 stopinj, razvoj timov in selekcija vodilnih sodelavcev.

Dr. Jonathan Westover je izkušen svetovalec za organizacijsko vodenje, upravljanje ljudi in organizacijski razvoj iz ZDA ter partner in direktor v podjetju Human Capital Innovations, LLC. Je tudi podjetnik, pisec številnih strokovnih člankov, profesor in raziskovalec, producent podcasta Human Capital Innovations (HCI) ter urednik istoimenske revije in tudi član uredniškega odbora Forbes.com. Pred tem je bil svetovalec pri podjetjih Targeted Learning, InterContinental, LG. Dr. Westover je eden najbolje prodajanih ameriških avtorjev, sodi pa tudi med najbolj vplivne strokovnjake za kadre, inovacije in prihodnost dela in organizacijske kulture (Thinkers360, Global Gurus). Ponaša se s članstvom v številnih združenjih in odborih ter je prejemnik številnih nagrad za poučevanje, raziskovanje in služenje skupnosti.

Dobre prakse, ki bodo predstavljene:

Magdalena Fabčič je izkušena svetovalka za izzive srednjih let. Pomaga tako organizacijam kot tudi posameznicam ohranjati polno angažiranost ter zmanjšati vpliv stresa in hormonskih težav na uspešnost in odnose na delovnem mestu ter na kvaliteto življenja. Je univ. dipl. biologinja z dolgoletnimi izkušnjami v farmacevtski industriji, coach po ACTP in poslovni coach ter facilitatorka, pa tudi športnica in ljubiteljica narave. Na konferenci bo predstavila, kako se je v svojih srednjih letih odločila za spremembo poklicne poti, katere rezultat je podjetje Pogumna.si, ki uspešno pomaga ženskam v srednjih letih pri spopadanju s hormonskimi težavami.

Podjetji AMZS d.d. in Agitavit Solutions d.o.o. bosta na konferenci predstavili projekt »Uvedba mentorstva in coachinga za dvig kompetenc in profesionalne rasti«, ki sta ga v sklopu pilotnega projekta uspešno izvedli v preteklem letu. S projektom sta zastavili dolgoročno profesionalno in osebnostno rast starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc, kar bo v obeh podjetjih zagotovilo ohranjanje vitalne starejše delovne sile. Posebej bodo izpostavili potek izobraževanja mentorjev, vzpostavljanje mentorskih parov in portala na interni spletni strani.

V podjetju Domel se zavedajo, da je dobro počutje ter varno in zdravo delo za zaposlene zelo pomembno. Ob prilagajanju delovnih mest, da bi zaposlene v proizvodnji razbremenili enoličnega in ponavljajočega se dela, so uvedli rotacijo zaposlenih na različne operacije v sklopu iste proizvodne linije. S tem so razbili rutinsko delo in zmanjšali naveličanost, hkrati pa tudi omogočili fizično razbremenitev z variiranjem v težavnosti operacij dela. Z rotacijo delovnih mest so zaposleni spoznali tudi druge operacije in naloge, pridobili različne spretnosti ter nova znanja. Na konferenci bodo predstavili ta ukrep, ki zaposlenim omogoča pridobivanje novega znanja, razvijanja kariernih možnosti zaposlenih in krepi timsko sodelovanje.


Vabljeni!

Konferenco sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani