Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 11 Dec 2020

22. december 2020 - Učinkovito upravljanje s časom

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na e-delavnico Učinkovito upravljanje s časom, ki jo bo izvedla Sabina Đuvelek.

KDAJ: 22. december 2020 od 9.30 do 14.30 ure

KJE: delavnica bo potekala preko spleta - povezavo boste prejeli na vaš e-naslov nekaj dni pred delavnico

VSEBINA:

Udeleženci bodo na delavnici spoznali strategije za bolj uspešno upravljanje časa. Poleg informacij in nasvetov bodo spoznali tudi praktično metodologijo »gremo to dokončat (angl. »Getting things done«). Posvetili se bomo tudi veščini samoregulacije, ki je v veliki meri povezana z učinkovitim upravljanje s časom, saj ko uspešno upravljamo s seboj in z lastno energijo, smo tudi bolj učinkoviti pri razporejanju svoje pozornosti, postavljanju in spremljanju ciljev, oblikovanju prioritet, delegiranju, oblikovanju urnikov in uporabi drugih elementov uspešnega upravljanja s časom.

a) Upravljanje s seboj

  • Zakaj je koristno krepiti samozavedanje, samokontrolo in samodisciplino?

b) 7 elementov organizacije časa o Kako poteka časovna analiza in ocena (zavedanje) časa?

  • Kako poteka načrtovanje izvedljive TO DO liste?
  • Kako poteka postavljanje ciljev in prioritet?
  • Kako poteka realno izvedljivo sestavljanje urnika?
  • Kako se bolje organiziram (fizična ali e-oblika)?
  • Kako poteka vzpostavljanje nove navade?
  • Kako spremljam in usmerjam svoj napredek?

C) Moč navade o Kako bolje upravljam čas na delovnem mestu?

  • Kaj me ovira pri vzpostavitvi nove navade?
  • Kaj lahko storim, da ovire premostim?

PRIJAVA


O IZVAJALKI:

Sabina Đuvelek je organizacijska psihologinja, ki je letos zaključila z doktorskim študijem pod mentorstvom prof. dr. Eve Boštjančič – smer Aplikativne psihološke študije (Univerza v Ljubljani), v okviru katerega je raziskovala dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost notranjega coacha. Pri svojem delu in raziskovanju se osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Sabina konceptualizira, razvija in implementira različne izobraževalne programe, ki spodbujajo proaktivnost, produktivnost in učinkovitost zaposlenih v organizaciji. Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek. V sklop njenih odgovornosti je spadala tudi vpeljava novih tehnologij in orodij za izvajanje coachinga (npr. razvoj lastne in-house coaching platforme, ki podpira izobraževanje zaposlenih in delo coachev) ter uvajanje sodobnih prodajnih pristopov (npr. omnichannel pristop). Pomembno povezovalno vlogo je imela tudi pri koordiniranju ter prenosu dobrih praks med predstavniki vseh prodajnih kanalov v Sloveniji in na tujih trgih. S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije.

Napovednik prihajajočih delavnic Kompetentne Slovenije si lahko ogledate tukaj.

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani