Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 03 Jun 2022

23. 6. 2022 - Pomen dopusta za zmanjšanje izgorelosti

Velik pomen pri preprečevanju izgorevanja in tudi zdravljenju posledic le-tega ima čas za počitek in regeneracijo. Vabljeni na delavnico Pomen dopusta za zmanjšanje izgorelosti, kjer se boste naučili poskrbeti za dobro počutje, ki omogoča med drugim tudi boljšo angažiranost na delovnem mestu. Delavnico bo izvedla Magdalena Fabčič.

KDAJ: 23. 6. 2022 od 9. do 14.15 ure

KJE: Hotel Cubo, Ljubljana

VSEBINA:

Glede nezadovoljstva z delovnim mestom se Slovenija uvršča v vrh med evropskimi državami. To nezadovoljstvo vodi v nezavzetost zaposlenih, hkrati pa poveča tudi tveganje za njihovo izgorevanje. Vzroki za izgorevanje so sicer raznoliki, od premajhne avtonomije pri delu do preobremenjenosti, mobinga in pomanjkanja smiselnosti lastnega dela. Velik pomen pri preprečevanju izgorevanja - pa tudi zdravljenju posledic - ima čas za počitek in regeneracijo. Zato je ključno, da se v organizaciji gradi kulturo, ki spodbuja ravnotežje med delom in počitkom. Naloga vodilnih pa je, da zaposlene spodbujajo k aktivni skrbi za lastno dobro počutje, ki jim omogoči ohranjanje polne angažiranosti na delovnem mestu.

VSEBINA

 • Kaj je izgorelost in kateri so sprožilci;
 • kako prepoznat opozorilne znake izgorevanja pri zaposlenih;
 • stres in izgorelost – v čem se razlikujeta in kako sta povezana;
 • posledice izgorelosti za posameznike in delovne organizacije;
 • strukturiran pristop k organizacijskim vzrokom za izgorelost na delovnem mestu;
 • psihološka varnost v timu kot osnova za preventivo izgorelosti – vloga vodje;
 • kako reči »ne« - proaktivnost kot temelj pri preprečevanju izgorevanja;
 • učinkovite strategije za povečanje osebnostne čvrstosti (rezilientnosti) in ohranjanje polne angažiranosti;
 • praktična orodja za upravljanje izvorov stresa, stresnih odzivov ter krepitev lastne trdoživosti in prožnosti;
 • kako prekiniti cikel misli, občutkov in dejanj v težavnih trenutkih;
 • kognitivni pristop - miselne zanke ter spreminjanje prepričanj, ki oblikujejo našo resničnost;
 • pomembnost dopusta – od dobrega počutja, boljše motivacije in fokusa do preprečevanja metabolnega sindroma;
 • kako polno izkoristiti čas dopusta za regeneracijo;
 • zakaj na dopustu zbolim.

Prijava na delavnico

IZVAJALKA:

Magdalena Fabčič je svetovalka za izzive ki jih prinaša staranje, ter pomaga posameznikom in organizacijam ohranjati polno angažiranost in zmanjšati vpliv stresa in hormonskih težav na uspešnost in odnose na delovnem mestu ter na kvaliteto življenja. Svoje lastne izkušnje povezuje z izsledki moderne znanosti ter tradicionalnimi znanji. Predava in vodi delavnice ter nudi podporo skozi individualni in skupinski coaching. V delovnih organizacijah vodi interaktivne delavnice za povečanje odpornosti na stres in za zmanjšanje psihosocialnih tveganj, programe podpore zaposlenim ženskam na prehodu v zrela leta, izobraževanja managementa in ozaveščanja vseh zaposlenih o preprečevanju ekonomskih ter širše družbenih posledic menopavznih težav. Pridobila je naziv Coach ACTP in s tem usvojila orodja in metode za povečanje sodelovanja in zaupanja v timu, za izboljšanje učinkovitosti pri doseganju ciljev, za boljšo komunikacijo znotraj tima, racionalno upravljanje s časom in soočanje z izzivi na delovnem področju ter za razvoj in krepitev posameznikovega potenciala.

NAPOVEDNIK OSTALIH DOGODKOV

Dogodek sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani