Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 03 Jan 2022

25. januar 2022 – Sprememba kulture kot temelj za inovativnost

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na spletno delavnico Sprememba kulture kot temelj za inovativnost (računalniška simulacija po harvardski metodologiji) z dr. Miho Škerlavajem.

Kdaj: 25. januarja 2022, od 9. do 16. ure (z vmesnim odmorom med 12. in 13. uro za kosilo)

Kje: preko platforme Zoom

O DELAVNICI:

Udeleženci delavnice se boste v prvem delu preizkusili v vlogi agenta sprememb, zadolženega za implementacijo sprememb v konkretnem podjetju. Preko uporabe registrirane računalniške simulacije Harvardske Univerze boste udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene spremembe glede na svojo vlogo in ostale izzive, s katerimi se srečuje konkretna organizacija. Na tej osnovi boste gradili povezavo med lastnimi procesi sprememb in najnovejšimi raziskovalnimi spoznanji o uspešnih praksah spreminjanja organizacij. Pri tem boste udeleženci naslovili temelje procesa upravljanja sprememb, povezave z inovativnostjo in rezultati poslovanja, pridobili praktično izkušnjo s fokusom na psihologiji spreminjanja posameznikov za spreminjanje organizacije, samoocenili se boste glede ravni inoviranja v lastnih organizacijah in reševali odpor ter ambivalentnost posameznikov glede sprememb.

Cilji delavnice:

  • seznaniti se s konceptom upravljanja sprememb za inoviranje ter s pomočjo simulacije iti skozi proces sprememb
  • razviti kulturo sprememb in inoviranja
  • opolnomočiti udeležence kot agente sprememb

NAČIN IZVEDBE

Za sodelovanje na spletni delavnici potrebujete spletno kamero in mikrofon.

Prijava na delavnico

Celotna delavnica sloni na uporabi registrirane računalniške simulacije Harvardske Univerze, katere tržna vrednost licence za posamičnega uporabnika simulacije znaša 15 USD + DDV/udeleženca-licenco. Ta strošek bo v primeru vaše 100 % udeležbe na usposabljanju plačal projekt KOC 3.0. V kolikor se prijavite in se dogodka kasneje ne udeležite, svoje neudeležbe pa ne sporočite najkasneje do 23. januarja 2022 do 24. ure na e-mail kompetentna.slovenija@sklad-kadri.si, niste upravičeni do sofinanciranja licence uporabe simulacije in boste morali licenco za uporabo simulacije (zaradi vaše neudeležbe) plačati sami oziroma licenco poravna vaše podjetje/inštitucija/organizacija. Pred prijavo zato nujno preverite, ali se lahko udeležite delavnice v zgoraj navedenem terminu. S prijavo na usposabljanje se strinjate s pogoji plačila licence za uporabo simulacije, ki so navedeni v tem odstavku.

O IZVAJALCU


Prof. dr. Miha Škerlavaj je poznavalec področij upravljanja sprememb in inovativnosti ter korporativnih kultur v mednarodnih in slovenskih podjetjih. Zaposlen je tako na Univerzi v Ljubljani kot tudi na BI Norwegian Business School in tudi sam deluje v top managementu raziskovalno izobraževalne organizacije. Je tudi certificirani trener harvardskih simulacij in INSEAD študijskih primerov. Prof. dr. Miha Škerlavaj je prodekan za raziskovalno delo in doktorski študij ter redni profesor managementa na Ekonomski Fakulteti v Univerze v Ljubljani in pridruženi redni profesor za področje vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity Fostering the implementation of creative ideas at work in študijo primera Outfit 7 pri INSEAD Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev, kot je npr. The New York Times. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in Vzhodni Evropi ter na Kitajskem. Poučuje na EMBA, MBA, magistrskih in doktorskih programih v Evropi in Aziji. Redno predava, svetuje in moderira delavnice s praktiki na temo vodenja sprememb in inovacij, organizacijskega razvoja in sprememb, organizacijske kulture, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu ter ustvarjalnosti in inovativnosti.

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani