Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 24 May 2021

3. junij 2021 - poLETni KOC-HR (7 terminov)

Za vas v sklopu Kompetentne Slovenije pripravljamo brezplačno poletno šolo - poLETni KOC-HR. Na 7 modulih bomo z različnimi vrhunskimi gosti spoznavali širok spekter HR področja. Govorili bomo o sistemski pristopu k razvoju kadrov, rekrutaciji in iskanju kadrov, o aktivaciji potenciala ljudi za poslovni uspeh ter o managementu talentov.

Delavnice so praktično naravnane in zahtevajo aktivno sodelovanje udeležencev, interaktivno udeležbo na vseh terminih delavnic, in vmesno samostojno delo z zagotovljenimi materiali s strani izvajalcev. Zaželena je prisotnost na vseh terminih, če bodo prosta mesta, bo možna prijava tudi na posamezno delavnico.

Program poLETni KOC-HR

3. 6. 2021
14:00 - 17:00
1. Modul - SISTEMSKI PRISTOP K RAZVOJU KADROV (HRM). Moč sistemskega pristopa in osredotočenost na ljudi, Alenka Planinc Rozman in Alenka Žnidaršič preko spleta
10. 6. 2021
10:00 - 13:00
2. Modul - Rekrutacija in iskanje kadrov ter interno komuniciranje, mag. Alenka Erker Lozinšek, Maša Šega, Alenka Patty (HSE) Ljubljana - v živo
17. 6. 2021
9:00 - 12:00
3. Modul - SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI, mag. Katja Seljak Varga Ljubljana - v živo
24. 6. 2021
10:00 - 15:00
4. Modul - On-boarding (v podjetju in on-line), Tina Kastelic (Kompetenca) Ljubljana - v živo
1. 7. 2021
10:00
5. Modul - Management talentov, Mojca Veselko Ljubljana - v živo
8. 7. 2021
14:00 - 17:00
6. Modul - Gradnja kulture kontinuitete vodenja. Aktivacija potenciala ljudi za poslovni uspeh, Alenka Planinc Rozman in Alenka Žnidaršič preko spleta
15. 7. 2021
9:00 - 12:00
Zaključek in evalvacija učinkov poletne HR šole, Alenka Planinc Rozman (vabljeni vsi predavatelji) Ljubljana - v živo


1. modul - MODUL SISTEMSKI PRISTOP K RAZVOJU KADROV (HRM). Moč sistemskega pristopa in osredotočenost na ljudi, Alenka Planinc Rozman in Alenka Žnidaršič

Vlaganje v razvoj kadrov postaja ena izmed strateških prioritet za rast in poslovno uspešnost podjetja. Podjetja, ki se zavedajo pomembnosti in vlagajo v razvoj kadrov, pogosto poročajo o aktivnostih kot neučinkovitih. Ponavljajoči razlogi so povezani s pristopom: parcialno reševanje, nova znanja se le v manjšem obsegu aktivirajo v podjetjih in nepovezanosti z vizijo podjetja. Namen delavnice je predstaviti sistemski pristop k razvoju kadrov, ki je vpet v podjetje, povezan z drugimi poslovnimi procesi in usmerjen v prihodnost – vizija podjetja. Sistemski pristop podjetju omogoča razvoj in zadržanje ključnih kadrov, večja aktivacijo znanja, kompetence za dolgoročno poslovno rast in transparentnost učinkov vlaganj v razvoj kadrov.

2. modul - Rekrutacija in iskanje kadrov ter interno komuniciranje, Alenka Erker Lozinšek, Maša Šega in Alenka Patty (HSE)

Sodelavke službe upravljanja s človeškimi viri družbe HSE d.o.o. nam bodo predstavile, kako pri njih poteka postopek zaposlovanja – vse od odločitve za zaposlitev do izbora, nastopa dela in prvih mesecev sodelovanja. S tem pa je neposredno povezano tudi področje komuniciranja blagovne znamke delodajalca oz. internega komuniciranja, ki se začne že s samim razpisom in je sestavni del življenjskega cikla vseh zaposlenih.

3. modul - SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI, odvetnica mag. Katja Seljak Varga

  • Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi,
  • sestavine prilagojene posameznemu delodajalcu,
  • COVID razmere - čakanje na delo doma, skrajšani delovni čas, delo od doma.

4. modul - On-boarding (v podjetju in on-line), Tina Kastelic (Kompetenca)

Onboarding je angleški izraz in označuje načrtovan proces integracije novozaposlenega ali premeščenega delavca v delovno okolje. Pri tem z delovnim okoljem mislimo tako na delovno mesto, kot tudi na organizacijo znotraj katere se je posameznik zaposlil. Pri tem je pomembno, da se zaposleni čuti kot del organizacije, kot tudi, da organizacija sprejme zaposlenega za svojega člana. Integracija posameznika poteka tako preko socialnih aktivnosti, kot tudi preko informiranja o organizaciji in delovnem mestu. Z aktivnostmi za dosego tega cilja organizacija ustvarja zavzetega, motiviranega, v organizacijo vpetega in integriranega posameznika, kar povrne in poveča denarni vložek organizacije ter pripomore k njeni uspešnosti. Pogledali bomo primere dobrih praks tako on-boardinga v podjetju kot tudi on-boardinga v času epidemije t.j. on-line.

5. modul - Management talentov, Mojca Veselko

Raziskave potrjujejo, da so v karieri in življenju uspešni in srečni tisti posamezniki, ki se zavedajo svojih naravnih talentov in usmerjajo svojo pozornost in čas v njihov razvoj. Kako pa posamezniku ali organizaciji pri tem pomaga orodje kot je CliftonStrengths®? To je spletno orodje, ki odkodira talente in notranji potencial posameznika, kar je temeljno izhodišče za izpolnjujočo in uspešno karierno pot. Orodje je razvila ekipa znanstvenikov in psihologov na raziskovalnem inštitutu Gallup in temelji na več kot 50 letih raziskovanja v različnih industrijah v skoraj 50 državah po svetu. Od leta 2001 je bilo v pomoč že več milijonom ljudi pri odkrivanju njihovih naravnih talentov in doseganju odličnosti.

6. modul - GRADNJA KULTURE KONTINUITETE VODENJA. Aktivacija potenciala ljudi za poslovni uspeh, Alenka Planinc Rozman in Alenka Žnidaršič

Ni dvoma, da se zaposleni na ključnih vodilnih in strokovnih mestih menjajo z različno, predvideno ali nepredvideno dinamiko. Fluktuacija je posledica odhodov v pokoj, osebnih želja po novih izzivih, konkurence na trgu in boljših ponudb. Uspešne organizacije so tiste, ki znajo zagotoviti kontinuiteto vodenja s sistematičnim razvojem naslednikov in učinkovitim prenosom znanj, tudi tistih povezanih z izkušnjami. Katera so ključna delovna mesta, bodisi vodilna ali strokovna, za katera podjetje razvija naslednika? Kako razpoznati kandidate za naslednike in na kakšen način? Kako opredeliti kompetenčne modele za naslednike in ga uporabiti v procesu razvoja skozi mentorstvo? Kateri so smiselni kazalniki uspešnega razvoja naslednikov? To so vprašanja, na katere bomo odgovorili na delavnici. Namen delavnice je predstaviti sistematičen pristop k razvoju naslednikov z vključevanjem aktivnega učenja na delovnem mestu, mentorstva in formalnih izobraževanj (model 70:20:10). Sistem za razvoj naslednikov je pomemben tako za ključna vodstvena, kot tudi strokovna delovna mesta na vseh nivojih v organizaciji. Podjetjem omogoča sistematično razvijanje ključnih naslednikov, pripravljenost in usposobljenost naslednikov in s tem kontinuiteto vodenja ter nemoteno delovanje poslovnega procesa v primeru odhodov.

Pogoji za prijavo:

  • trenutno zaposleni v podjetju z 10 ali več zaposlenimi,
  • zelo zaželeno je kadrovik ali vodja kadrovske službe.

PRIJAVA

Dogodek bo potekal v živo in bo organiziran ob upoštevanju varnostnih in preventivnih ukrepov, ki jih priporoča in nalaga NIJZ v želji po preprečevanju zmanjšanja možnosti okužbe z virusom Covid-19. Udeležba je za udeležence brezplačna, obvezna je udeležba na vseh terminih.

NAPOVEDNIK OSTALIH DOGODKOV

Dogodek sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani