Zaposleni / Delodajalci / Dogodki / 24 May 2022

30. maj 2022 – Vpeljava modela trajnosti v praksi

V sklopu Kompetentne Slovenije vas vabimo na spletno delavnico Vloga kulture sprememb pri vpeljevanju modela trajnosti z Darjo Virjent in Špelo Zakotnik.

Kdaj: 30. maj 2022, od 9. do 15. ure

Kje: preko platforme Zoom

V mesecu maju in juniju nameravamo organizirati sklop delavnic katerih vsebina omogoča lažji prehod v model krožnega gospodarstva. Delavnice so namenjene srednjemu in višjemu menedžmentu, ki vodi in usmerja zaposlene v podjetju ter potrebujejo pomoč in orodja, za uspešen prehod ali nadgradnjo trajnostnega modela v njihovi organizaciji.

O DELAVNICI:

Vsebina delavnice je namenjeno predstavitvi vsebin vezanih na trajnostni razvoj s primeri dobrih praks in praktičnimi namigi za razvoj in vpeljavo poslovnega modela. Interaktivna delavnica bo vsebovala veliko dela v skupinah in na primerih.

Cilj je doseči razumevanje koncepta trajnosti v kontekstu podjetja, opolnomočiti udeležence na temeljnih načelih trajnostne ekonomije, spoznati primere dobrih praks, in pristope za analizo trajnostnih vidikov poslovnega modela.

  • Predstavitev koncepta trajnosti in vidik trajnostnih ciljev razvoja (SDG).
  • Spoznati širši konteksta z vidika okolja, podnebnih sprememb.
  • geopolitične situacije ter priložnosti nizkoogljičnih alternativ.
  • Pomen uvajanja trajnosti v poslovanje podjetja oziroma organizacije.
  • Družbeni vidiki in pričakovanja deležnikov: zaposleni, kupci in poslovni partnerji.
  • Ideja in kontekst trajnostnega ter krožnega poslovnega modela.
  • Uporabni poslovni pristopi in dobre prakse poslovnih modelov trajnosti.
  • Praktični namigi za zmanjšanje ogljičnega odtisa na delovnem mestu.
  • Praktične vaje z udeleženci z opredelitvijo ciljev podjetja v kontekstu SDG
  • Trajnostni cilji.

PRIJAVA NA DELAVNICO

IZVAJALKI:

Darja Virjent

Špela Zakotnik

Izvajalki Darja Virjent in Špela Zakotnik s podjetja Edutrain.me sta obe izkušeni pri oblikovanju agilnega razmišljanja in inoviranju, rasti ter razvoju poslovanja. Dolgoletne izkušnje in znanje s področja vpeljevanja trajnostnih poslovnih modelov bosta zagotovila, da bo delavnica informativna in praktična.

Delavnico sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani