Novice / 16 Mar 2018

Delavnice za izvajanje in poročanje o projektih v okviru javnega razpisa ŠIPK požele veliko zanimanja

Izvajalci študentskih inovativnih projektov za družbeno korist, ki so bili izbrani v okviru 2. odpiranja vlog, prispelih na javnih razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«, so se konec februarja in v začetku marca udeležili delavnic v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Delavnice so bile namenjene pedagoškim mentorjem, strokovnim sodelavcem, študentom in podpornemu strokovnemu osebju, ki bodo na različne načine vključeni v izvajanje projektov. Seznanili so se z dokumenti in obrazci, ki so pomembni za izvajanje in poročanje, ter z drugimi vidiki, ki jih je treba pri tem upoštevati.

ŠIPK je program, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskim sektorjem. Tako v okviru projektov, ki so izbrani na razpisu, študentje iščejo kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. Na ta način študentje pridobivajo praktične izkušnje, kompetence in s tem konkurenčno prednost pri zaposlovanju. Program pa zagotavlja tudi povezovanje izobraževanja oz. vključenih visokošolskih zavodov s trgom dela in prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva.

V okviru programa je že bilo uspešno izvedenih 61 projektov, ki vsak na svojem področju predstavljajo doprinos za širšo družbeno korist.

GRADIVO

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani