Študenti / Novice / 08 Apr 2021

Delavnice za prijavo na razpis za štipendije Ad futura za študij v tujini požele veliko zanimanja

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je organiziral tri delavnice za kandidate, ki se nameravajo prijaviti na 305. javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2021. Dve sta potekali v marcu, 25. in 31., ena pa 8. aprila. Prisluhnilo jim je 75 udeležencev, ki so poleg osnovnih informacij o razpisu, pogojih za prijavo dobili tudi vse druge želene informacije in odgovore na vprašanja.

Javni razpis je namenjen štipendiranju izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij. S tem spodbuja izobraževanje, mednarodno mobilnost in doseganje višje izobrazbe. Z vlaganjem v znanje pa je to posredno prispevek tudi k razvoju Republike Slovenije.

Delavnice za prijavo na razpis so izvedle sodelavke z Oddelka za štipendije in programe Ad futura, vodila jih je Dijana Jevtić. Udeleženci so tako dobili konkretne napotke, kaj vse mora prijava vsebovati, katera dokazila je treba priložiti in podrobna pojasnila glede pogojev oziroma meril za pridobitev štipendije, razjasnjena pa je bila tudi marsikatera dilema pri vlagateljih, preden oddajo vloge, da bodo te pravilno in popolno izpolnjene.

Več informacij o razpisu je na voljo tukaj. Rok za prijavo je 15. 4. 2021.


Oglejte si PREDSTAVITVENO GRADIVO.


Oglejte si VIDEO PREDSTAVITEV.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani