Zaposleni / Delodajalci / Novice / 27 Dec 2021

Delimo mentorske zgodbe in spodbujajmo kulturo prenosa znanja v podjetjih

V okviru Kompetentne Slovenije smo udeležencem ponudili izmenjavo dobrih praks na temo mentorstev v podjetjih in v pedagoškem procesu.

Kakšne spomine imate na svoj prvi dan v novi službi? Kdo je bil tisti, na katerega ste se lahko vedno obrnili, ko ste imeli kakšen izziv, trd oreh? Tudi, če formalno ni bil imenovan za vašega mentorja, ste nanj lahko računali. Bil je mentor v pravem pomenu besede. Se ga spomnite? Tovrstne vezi z mentorji ostanejo za vedno.

Ker je na trgu na voljo čedalje manj ljudi s specifičnimi znanji, moramo zaposlene čim prej ustrezno izobraziti. Sistem mentorstva, nasledstev, talentov se je velikokrat izkazal kot zelo ustrezen način prenosa znanja. O vlogi mentorjev v podjetjih in v izobraževalnem procesu smo govorili na spletni delavnici Mentorstvo z Zinko Kosec. Najprej smo dorekli, kaj sploh mentorstvo je. Mentorstvo je proces, v katerem izkušenjsko bogat posameznik usmerja in vodi kolega pri njegovi umestitvi, delu, razvoju in napredku. Mentor je oseba, ki je vredna zaupanja, podpira, vodi in svetuje ter prenaša svoje znanje in spretnosti na sodelavca. Nekateri udeleženci na delavnici so potrdili, da že prakticirajo in imajo vzpostavljen mentorskih proces.

Mentorski proces pa je zelo širok pojem, saj zajema tako mentoriranje sodelavcev, kot tudi mentoriranje vseh novo zaposlenih, sem pa spadata tudi vajeništvo in mentoriranje dijakov in študentov skozi pedagoški proces.

Zakaj je dobro imeti vzpostavljen sistem mentorstva? Mentorstvo prinaša koristi za vse udeležene, tako za mentorja samega, za njegovega mentoriranca kot nenazadnje za podjetje. Z mentorstvom pridemo do znanj, ki jih običajno na trgu dela na dobimo, saj se predaja tudi neformalno znanje, vzpostavi se unikaten osebni odnos, z mentorstvom v podjetjih krepimo timski duh, samemu mentorju pa damo možnost samopotrditve in ozaveščenosti lastnega znanja. Mentoriranec z mentorstvom pridobi varno okolje, da lahko preizkuša in se hkrati uči. Zato je odlično, da nove zaposlene že ob prihodu v podjetje seznanite z njihovim programom usposabljanja, z dodelitvijo mentorja in njegovo razpoložljivostjo.

Z mentorstvom pa se običajno največkrat srečujemo ravno v procesu onboardinga. Velikokrat pa potem v nadaljevanju tudi zaradi pomanjkanja časa, kadra ali volje, manjka sistemsko spremljanje mentorirancev. Nenazadnje je mentorstvo proces, ki terja svoj čas, je udeležence opomnila Zinka Kosec.

Veliko smo na delavnici govorili tudi o preobremenjenosti mentorjev, zaradi česar se mnogi ne odločajo, da bi postali mentorji. Izjemno dobro je, da imate v podjetju nek skupen komunikacijski kanal, ki omogoča podporo tudi samim mentorjem, ne le mentorirancem. Na ta način povežete mentorje, ker le-ti potrebujejo podporo, saj je velikokrat zmotno mišljenje, da mentorji ne potrebujejo pomoči.

Skozi sam proces mentorstva pa mentor pridobiva voditeljske kompetence, sistem pa je tudi odličen način za prepoznavanje talentov. Gre za zelo široko področje, zato se mentorstvo da uporabiti v vseh segmentih podjetja. Če se najvišji management vključi v sistem mentorstva, je to odlična popotnica in zgled drugim, je dodala udeleženka Tatjana Kolenc, ki je skupaj s svojo prvo mentoriranko Klavdijo Javornik napisala knjigo Skrivnost srčnega mentorstva. Pri tem pa je še svetovala, da naj udeleženci mentorstva delijo mentorske zgodbe znotraj podjetja. Z uporabo glasil, intraneta lahko spodbujamo, da mentorji in mentoriranci zapišejo vse, kar se da zgraditi in pridobiti skozi mentorstvo ter tako spodbujajo kulturo prenosa znanja v podjetju.

Predavateljica Zinka Kosec je delavnico zaključila z odlično mislijo na temo procesa mentoriranja, ki pravi »pomembno je da poznamo teorijo tako dobro, da lahko v mentorskem procesu pozabimo na njo in se posvetimo v prvi vrsti mentorirancu«.

Delavnica je odlično uspela zahvaljujoč predavateljici in vsem udeležencem, ki so bili pripravljeni aktivno sodelovati na delavnici in deliti svoje dobre prakse in izkušnje na temo mentorstva. V skupini se je vzpostavila dobra skupinska dinamika, katero je možno začutiti tudi iz izjav udeležencev, ki jih navajamo v nadaljevanju:

  • »Zahvaljujem se vam za čas in vsebino. Vsebina je bila ena izmed bolj poučnih. Veliko vpliva je bila zaradi predavateljice in tudi energija in pripravljenost skupine, ki je želela aktivno sodelovati. Hvala za priložnost, da sem se lahko udeležila obeh srečanj. Hvala za vse nasvete. Iskreno lahko rečem, da sem uživala v srečanjih.«
  • »Lepa hvala za zelo dobro izpeljano delavnico«.
  • »Bilo je super. Hvala lepa in zagotovo se še srečamo.«


Delavnice sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani