Delodajalci / Novice / 16 Jan 2023

Delodajalci, le še do konca meseca imate čas za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih

Delodajalci morajo do vključno 31. januarja 2023 skladu sporočiti oz. oddati potrebe po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024. Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih so v skladu s 112. členom ZŠtip-1 dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2023/2024.

Namen sporočanja potreb po štipendistih je zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela. Ob tem pa delodajalcem ponuditi enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddajo preko spletne strani sklada https://www.srips-rs.si tako, da se prijavijo v Izmenjevalnico. Navodila, kako oddati potrebo v Izmenjevalnici, so na voljo tukaj.

Če delodajalec v postopku oddaje potrebe preko spletne strani sklada izbere, da želi javno objavo kadrovskih štipendij, ki jih nudi, bo oddana potreba objavljena v zbiru kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2023/2024 na spletni strani https://www.srips-rs.si pod zavihkom Izmenjevalnica.

Delodajalec lahko v postopku oddaje potrebe izbere tudi, da ne želi javne objave. V tem primeru bo oddana potreba na voljo le v evidenci sklada in ne bo javno objavljena.

Prijavo potreb je potrebno oddati do vključno 31. januarja 2023, saj bo sklad po tem datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine.

Dodatne informacije so na po e-pošti kadrovske@sklad-kadri.si oziroma telefonu 01 43 45 882.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani