Delodajalci / Posamezniki / Novice / 08 Dec 2021

Delodajalci – oddajte napoved nadomestne izpolnitve kvote za leto 2022!

Oddaja napovedi nadomestne izpolnitve kvote za leto 2022 je že mogoča. Vabimo vas, da napoved oddate čim prej, že v decembru. Oddate jo prek elektronske izmenjave podatkov SVZI.Net.

Pri oddaji napovedi bodite pozorni na ključne pogoje odobritve napovedi, med katere sodijo tudi spodaj našteti:

 • oddaja napovedi in pripenjanje pogodbe izključno preko elektronskega portala SVZI.net,
 • izbira obdobja napovedi glede na obdobje veljavnosti pogodbe,
 • napoved je možno oddati za največ eno koledarsko leto,
 • k napovedi mora biti pripeta pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom,
 • pogodba mora vsebovati navedbo obdobja njene veljavnosti,
 • napoved mora biti oddana v roku 10 dni od sklenitve pogodbe,
 • datum sklenitve pogodbe, podpis in žig obeh pogodbenic na pogodbi so nujni,
 • predmet pogodbenega sodelovanja je lahko le dejavnost invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra, ki je razvidna iz PRS registra na AJPES-u,
 • za vsako dejavnost, ki je predmet pogodbe, morajo biti v pogodbi ločeno opredeljeni pogodbena vrednost in stroški dela,
 • v pomoč je, če je pri dejavnosti, ki je predmet pogodbe, opredeljena tudi njena šifra po standardni klasifikaciji dejavnosti.

Svetujemo, da se pogodbo sklene in odda napoved za celo leto 2022, saj je tako skrb zavezanca, da se obdobje napovedi izteče in nova napoved pozabi oddati, bistveno manjša.

Z namenom zagotovitve pravočasne obravnave napovedi in morebitne dopolnitve je zaželeno, da zavezanci napoved za naslednje leto oddajo že decembra in v prvi polovici januarja.

Ob oddaji napovedi se upošteva in potrdilo o odobreni napovedi izda glede na minimalno plačo, veljavno v trenutku napovedi. Zato predlagamo, da ob oblikovanju finančnih izračunov pred sklenitvijo pogodbe in ob sklenitvi pogodbe upoštevate tudi predvidevanja višine minimalne plače za obdobje napovedane nadomestne izpolnitve kvote. Praksa kaže, da se je minimalna plača v preteklosti večinoma povečevala. Relevantna minimalna plača, veljavna v trenutku oddaje poročila, bo tista, na podlagi katere se bo izračunala realizacija napovedi nadomestne izpolnitve kvote oz. na podlagi katere bo izveden preračun števila invalidov, realiziranih nadomestno iz stroškov dela. Zato lahko se lahko zgodi, da ob oddaji napovedi, ko nova minimalna plača še ni znana, izračun napovedane realizacije ne bo enak izračunu, ki je za realizacijo dejansko pomemben, in se ga ustvari na podlagi podatkov iz mesečnih poročil.

Ob tem bi radi opozorili še na dve ključni zadevi:

 • pozivi k dopolnitvi in odločitev o napovedi se posredujejo preko sistema SVZI.net – prosimo zavezance, da portal redno spremljajo;
 • rok, v katerem poročilo o realizaciji po odobreni napovedi mora biti oddano in ga morata podpisati oba pogodbenega partnerja je do konca meseca za pretekli mesec.

Portal za elektronsko poslovanje (SVZI.net):

Za kakršnakoli dodatna pojasnila smo na voljo na spodnjih kontaktih:

01 230 94 88

srsvzi-info@jps-rs.si

Več informacij o nadomestni izpolnitvi kvot.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani