Dijaki / Posamezniki / Novice / 07 Jul 2022

Dijaki lahko sočasno prejemajo državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice

Dijaki, ki so se odločili za katerega od poklicev, ki v Sloveniji veljajo za deficitarne in ki bodo v šolskem letu 2022/2023 torej vpisani v 1. letnik enega od programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, lahko oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023 se vlogo odda na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 323. JR ŠDP« do vključno 23. 9. 2022. Po novem pa lahko vlagatelji vlogo za dodelitev štipendije za deficitarne poklice oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava.

Ob tem pa marsikdo ne ve, da je štipendija za deficitarne poklice združljiva tudi z drugimi štipendijami. Tako lahko dijak na primer sočasno s štipendijo za deficitarne poklice prejema državno štipendijo, Zoisovo štipendijo in druge, ki so opredeljene v ZŠtip-1, razen kadrovske štipendije ne more prejemati.

Pomembno je tudi, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • se štipendijo dodeli za celotno obdobje trajanja programa, pogoje za napredovanje sklad preverja sam, zato posebne vloge za nadaljnje prejemanje ni treba oddajati;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
  • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Odgovore na druga pogosta vprašanja v zvezi s štipendijo za deficitarne poklice, dobite tukaj:

Pogosta vprašanja in odgovori | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (srips-rs.si)


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani