Dijaki / Študenti / Izobraževalne ustanove / Novice / 01 Sep 2021

Dijaki in študenti: ne zamudite rokov za pridobitev štipendij!

Odprti so razpisi za prvo dodelitev Zoisove štipendije za dijake in študente, štipendije za deficitarne poklice za dijake 1. letnikov, ki so prvič vpisani v prvi letnik, in štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju v Sloveniji za študijsko leto 2021/2022.

Danes so dijaki znova sedli v šolske klopi, študenti pa jim bodo sledili čez natanko en mesec. K pripravi na šolo in študij sodi tudi skrb morebitnih upravičencev do štipendij za pravočasno oddajo vlog. Preverite, če ste med njimi in do kdaj je treba oddati vlogo.

Zoisova štipendija

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2021/2022 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja (na primer prehod iz srednje šole na fakulteto).

Zoisove štipendije se dodelijo po določbah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje: izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek, dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh in izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu.

Javni razpis: vsebina javnega razpisa, vloga in obrazci

Rok za oddajo vloge: je za dijake do 17. 9. 2021 in za študente do 8. 10. 2021.


Štipendija za deficitarne poklice

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 prvič obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja za katerega od deficitarnih poklicev, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Za štipendijo za deficitarne poklice velja, da se jo dodeli za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa.

Javni razpis: vsebina javnega razpisa in vloga

Rok za oddajo vloge: je 24. 9. 2021.


Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendija je namenjena pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju v Sloveniji za študijsko leto 2021/2022.

Javni razpis: vsebina javnega razpisa, vloga in obrazci

Rok za oddajo vloge: je 30. 9. 2021.


Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2020

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje za študijski obisk v tujini in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji.

Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov dijakov, ki so študijski obisk opravili v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, kar pomeni, da se jim še upošteva študijski obisk, ki se je pričel najkasneje do vključno 31. 8. 2021.

Namenjena so tudi štipendiranju študijskih obiskov študentov, ki so študijski obisk opravili v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, kar pomeni, da se še upoštevajo študijski obiski, ki jih bo študent pričel najkasneje do vključno 30. 9. 2021.

Javni razpis: vsebina javnega razpisa, vloga in obrazci

Rok za oddajo vloge: je za dijake in študente do 30. 9. 2021.


Lahko pa morda dijaki in študentje pridobite kadrovsko štipendijo. Na spletni strani sklada spremljajte "Izmenjevalnico" (tukaj), kjer najdete aktualne razpise kadrovskih štipendij, ki jih razpisujejo podjetja. Ali pa preverite še druge možnosti štipendiranja. Informacije o štipendijah, ki jih podeljujejo druge ustanove, najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani