Zaposleni / Delodajalci / Novice / 27 Jul 2022

Do kompetenc za tovarne prihodnosti s programom KOC

Sklad s pomočjo evropskih sredstev že od leta 2007 uspešno izvaja različne programe za razvoj kadrov. Letos se zaključujejo programi sklada, izvedeni v obdobju 2014–2020, med njimi tudi program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC). Tokrat predstavljamo primer dobre prakse podjetja Yaskawa Ristro.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov je v obdobju od 2017 do 2022 v treh razpisih omogočal pridobivanje in kroženje znanja zaposlenih v partnerskih organizacijah, spodbujanje sodelovanja pri razvoju kadrov ter prenos dobrih praks in promocije posameznih gospodarskih panog. Z analizo stanja in izgradnjo panožnega modela kompetenc ter izvedbo izobraževanj in usposabljanj se je zaposlenim omogočilo pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc za večjo konkurenčnost podjetij in panoge na trgu.

Eno takšnih partnerstev, primer dobre prakse, je tudi Kompetenčni center tovarne prihodnosti (KOC TOP), katerega partner je tudi prodorno podjetje Yaskawa Ristro. Gre za multinacionalko, ki v celotnem koncernu zaposluje preko 2000 zaposlenih ter ima v Sloveniji kar tri tovarne, dve v Ribnici in eno v Kočevju. Podjetje izdeluje robotske roke in krmilnike, za katere je značilna manjša, kupcu orientirana (t. i. custom made) proizvodnja, zato so pred nekaj leti začeli uvajati vitko proizvodnjo. Vodja oddelka za proizvodni inženiring in LEAN koordinator v podjetju Yaskawa Risto, d. o. o., Dejan Zakrajšek poudarja, da so vključili vse zaposlene: »Najprej smo pregledali procese, določili kje so največje izgube in pričeli urejati delovna mesta. Delovna mesta monterjev smo v celoti opremili z računalniki, naredili brezpapirno proizvodnjo, delovne postaje smo opremili z vsem potrebnim orodjem, da so bila vsa orodja monterjem vedno pri roki, prilagodili smo višino delovnih miz ter vzpostavili sistemsko komuniciranje.« Pri vsem tem pa niso pozabili na ohranjanje timskega duha.

Glavni namen KOC TOP je povezati ključne kompetence, potrebne v tovarnah prihodnosti na globljem nivoju na tak način, da sledijo hitrim globalnim spremembam in da poleg pridobivanja posameznih kompetenc udeležence motivira k stalnemu izboljševanju svojega znanja in kompetenc. Yaskawa Ristro je izvajal usposabljanja s področja uvajanja digitalne vitkosti v proizvodnjo in poslovne procese, šolo vodenja ter strokovna izobraževanja s področja robotike.

Vodja oddelka za proizvodni inženiring in LEAN koordinator v podjetju Yaskawa Risto, d. o. o., Dejan Zakrajšek je predstavil dobro prakso podjetja na skladovi konferenci o razvoju kadrov, ki je 19. in 20. maja potekala v Laškem.

To je le eno od partnerstev, ki je nastalo v okviru programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov. Program je sicer namenjen izboljšanju kompetenc zaposlenih in povečanju njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, krepitvi ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja, krepitvi povezovanja podjetij in prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov, krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva ter promociji področij uporabe, opredeljenih v S4, in horizontalnega prednostnega področja IKT.

Program se bo izvajal še do konca avgusta, velja pa že povzeti prve zaključne rezultate programa, datirane na 1. 5. 2022, to je število vključenih v programe usposabljanja, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij in delež, ki so le-te uspešno zaključili:

  • V obdobju od začetka izvajanja prvega razpisa za vzpostavitev in delovanje KOC v letu 2017 pa do maja 2022 smo uspeli realizirati kar 59.346 vključitev v usposabljanja. Vsi udeleženci so uspešno zaključili usposabljanja.
  • V okviru izvedbe programa se izvaja še podaktivnost Kompetentna Slovenija, kjer sklad organizira in izvaja usposabljanja in delavnice, ki so namenjeni razvoju kompetenc zaposlenih v Sloveniji. Od začetka izvajanja operacije KOC 2.0 v letu 2017 ter v obdobju izvajanja KOC 3.0 do maja 2022 smo uspešno izvedli 301 delavnico in realizirali 5.953 vključitev.

Z izvajanjem programa so bili doseženi oziroma celo preseženi kazalniki vključitev v usposabljanja.


Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani