Zaposleni / Delodajalci / Novice / 17 Aug 2022

Dobra praksa programa ASI: Modrost za mladost, z energijo v sinergijo

Program Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) je namenjen podaljševanju delovne aktivnosti starejših zaposlenih s krepitvijo njihovih kompetenc, odpravi stereotipov o starejših zaposlenih in opolnomočenju delodajalcev za upravljanje s starajočo se delovno silo v družbi, ki se neizbežno stara.

Program je usmerjen v izpopolnjevanje in nadgrajevanje delovnih zmožnosti starejših zaposlenih, s čimer prispeva k doseganju višje stopnje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji. Z izvajanjem programa se zvišuje raven ozaveščenosti delodajalcev in delavcev o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje, krepi se kompetence starejših zaposlenih in delodajalcem zagotavlja podporo za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo (tako finančno kot vsebinsko).

Tokrat predstavljamo dobro prakso podjetja Etiketa, d. o. o., ki je bila predstavljena na skladovi konferenci »Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost.« 19. in 20. maja v Laškem. Podjetje Etiketa je pridobilo sredstva na Javnem razpisu za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2019 in na javnem razpisu Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020.

V partnerstvu s podjetjem Gorenjska banka, d. d., in v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škorja Loka so izpeljali projekt Modrost za mladost, z energijo v sinergijo – medgeneracijski dvosmerni prenos ključnih znanj. Zaradi pomanjkanja kadrov so v okviru pilotnega projekta skušali z aktivnostmi nasloviti naslednja področja v podjetju: podrobno analizo in popis ključnega znanja, kompetenc in delovnih nalog zaposlenih. Ob tem pa tudi izmenjati izkušnje in primere dobrih praks. Trajno so hoteli ohraniti ključna znanja v podjetju in vzpostaviti učinkovit mentorski sistem izmenjave ključnih znanj v obe smeri – iz starejših na mlajše in iz mlajših na starejše ter le tega narediti privlačnejšega in predvsem digitalnega.

Vanja Frlic Šturm, kadrovnica iz podjetja Etiketa d. o. o., je pojasnila, da so se za projekt odločili, ker v Sloveniji ni dovolj tiskarjev, ravno tako ni šole za tiskarja, zato je potrebno tiskarja priučiti. Pri projektu so sicer sodelovali s partnerjem, ki je zelo različen, kljub temu pa so našli skupen mentorski sistem, ki deluje tako za storitveno kot tudi za proizvodno podjetje. Sistema so se lotili tako, da so najprej izbrali medgeneracijske pare (za ključna delovna mesta), usposobili mentorje in digitalno podprli mentorski sistem skozi novo razvito aplikacijo. Aplikacija se je kasneje izkazala kot zelo zaželena.

Program ASI sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani