Zaposleni / Delodajalci / Novice / 22 Aug 2022

Dobra praksa programa PUD: izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

S programom spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD) zagotavljamo boljšo usklajenost in povezanost sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela. Tokrat predstavljamo dobro prakso podjetja Polycom, ki je bila predstavljena na skladovi konferenci »Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost.« 19. in 20. maja v Laškem.

Cilj programa PUD je uvedba izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Polycom je delodajalec, ki se je vključil v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Na programih PUD 2016–2017 in PUD 2018–2022 je do lanskega razpisa prejel sofinanciranje za izvajanje delovne prakse za 14 dijakov, 5 vajencev in 16 študentov. Praktično izobraževanje pri delodajalcu poteka tako, da dijaki v treh letih opravijo 24 tednov praktičnega izobraževanja oz. usposabljanja, študenti pa 20 tednov v dveh letih. Vajeništvo pa poteka tako, da se 50 do 60 odstotkov programa opravi pri delodajalcu. Dijaki se sicer za vajeništvo odločajo v manjšem obsegu kot za praktično izobraževanje. Vlaganje v pridobivanje praktičnih izkušenj mladih je pomembno pri (iz)oblikovanju kadrov in lažjem vstopu na trg dela.

V podjetju Polycom, d. o. o., so zaradi pomanjkanja specifičnega kadra šli po poti razvoja lastnega kadra in že pred 15 leti začeli sodelovanje s tehnično šolo v Škofji Loki. Kot je udeležencem pojasnil Andrej Kos, vodja orodjarsko razvojnega centra podjetja Polycom, se njihovo sodelovanje z vajenci začne s programom PUD, nadaljujejo lahko (če želijo) kot štipendisti in se kasneje tudi zaposlijo. Poudaril je: »Če želimo biti uspešni, moramo imeti uspešne in srečne zaposlene. Srečni zaposleni pa so tisti, ki opravljajo delo, ki jih zanima, zato je tudi pri mladih pomembno, da jim poiščemo delovno mesto, ki jih bo zanimalo in ga bodo z veseljem opravljali.« V podjetju Polycom pri tem vajencem pomagajo s kroženjem znotraj oddelkov in tako mladi spoznavajo, kateri poklic bi želeli opravljati. Ena od posebnosti podjetja Polycom je tudi ta, da ima interno zaposlene osebe, ki zaposlene trenirajo tuje jezike, saj je podjetje zelo izvozno naravnano, pri čemer je znanje tujih jezikov zelo pomembno. Kot je poudaril Andrej Kos, pa so v Polycom na visoko mesto postavili vrednote: »Zato med vsemi zaposlenimi poudarjamo naš moto, ki je »Uspeti«. Moto uspeti pa združuje naslednje vrednote, kot so usmerjenost h kupcu, spoštovanje in zaupanje, pozitivna naravnanost, ekološkost in timsko delo.« Blizu ljudem je vizija Polycoma, zato so si tudi postavili cilj postati najboljši zaposlovalec v gorenjski in belokranjski regiji, kjer delujejo. Svojo predstavitev je zaključi z mislijo: »Kader, ki bomo vzgojili, naj bo v prihodnosti dal rezultate oz. drugače povedano, želi bomo tako, kakor bomo sejali.«

Program PUD sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani