Novice / 06 Feb 2018

Dohodnina za leto 2017

Sklad je konec januarja 2018 posredoval »Povzetke obračuna vrste dohodkov, ki so po 29.členu ZDoh-2 oproščeni plačila dohodnine, izpačanih v obdobju od 1.1. do 31.12.2017« vsem zakonitim zastopnikom, ki so v letu 2017 dobili izplačano nadomestilo preživnine. Obveščamo vas, da je nadomestilo preživnine v skladu s 1. odstavkom 29. člena Zakona o dohodnini ZDoh-2 (Ur. l. RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 29/14 - odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17) dohodek, ki je oproščen plačila dohodnine, zato se ta dohodek ne vključuje v informativni izračun.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani